سبد خرید شما خالی است!
مشاهده سبد خرید نهایی سازی خرید
جمع جزء سبد خرید: 0 تومان

ایلان ماسک | از آفریقای جنوبی تا چهار گوشه کهکشان

بزرگان

ایلان ماسک یکی از ثروتمندان عصر حاضر است، مردی که هر اقدامی که داشته در جهت تازه ترین ها بوده و، به یقین در آینده هم، در جهت عرضه تازه ترین ها خواهد بود

مریم نفیسی ـ Mariam Naficy

بزرگان

کارآفرین و میلیونر ایرانی تبار

پل گاردنر آلن ـ Paul Gardner Allen

بزرگان

کسی که بیل گیتس را به ترک هاروارد تشویق کرد!