نمود ضعف های یک مدیر در سازمان

هیج مدیری نمی تواند این ادعا را داشته باشد که یک مدیر کامل و بی نقص است، اما متاسفانه در بسیاری از مدیران، ضعف های مدیریتی از حد و اندازه گذشته و دردسر ساز شده است. ضعف های مدیران، نمودهایی در سازمان دارد. در این ویدئو یکی از مهمترین نمودهای ضعف مدیریت در سازمان را بررسی می کنیم.

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

پاسخ دهید