سبد خرید شما خالی است!
مشاهده سبد خرید نهایی سازی خرید
جمع جزء سبد خرید: 0 تومان

بدترین خصیصه مدیر چیست؟

ویدئو

برای یک مدیر موفق رها شدن از شر ویژگی های منفی ضروری است. اما نکته اینجاست که مهمترین خصیصه ناپسند برای مدیر را تشخصی دهیم و تغییر آن را در اولویت بگذاریم.

مهمترین ویژگی مدیر چیست؟

ویدئو

یک مدیر برای موفقیت باید ویژگی های مثبت بسیاری داشته باشد. اما در این میان یک ویژگی بسیار مهمتر از بقیه است. این ویدئو را ببینید تا آن یک ویژگی را بشناسید.