آنچه فریلنسرها باید بدانند.

فریلنسرها یا متخصصان آزاد، گروهی از انسانها هستند که بدون وابستگی به هیچ مجموعه ای، به صورت انفرادی و آزاد، خدامات تخصصی خود را فروخته و عرضه می نمایند. اما این گروه، چالشهایی را تجربه می نمایند که بخش بزرگی از آنها، به ضعفهای فردی بر می گردد. از آنجایی که شرایط اقتصادی ایران، فعالیت در قالب فریلنسری را توجه پذیر کرده است، ضروری است در خصوص اصلاح و بهبود وضعیت فریلنسرها، اقداماتی صورت گیرد. این فایل صوتی، با هدف ارائه نکته نظرات اصلاحی در حوزه کاری فریلنسرها تولید و منتشر شده است.


این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

پاسخ دهید