مزیت رقابتی

رقابت حقیقتی در تمام بازارهاست که هرگز نمی توان آن را نادیده گرفت. مزیت رقابتی در ساده تری بیان، تفاوتی میان یک کسب و کار با سایر رقبایش می باشد که منجر به فروش بیشتر و جلب نظر مخاطبان گردد. در این فایل، با هدف تغییر نگرش، مواردی را در خصوص مزیت رقابتی باهم به بررسی می نشینیم.


این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

پاسخ دهید