سبد خرید شما خالی است!
مشاهده سبد خرید نهایی سازی خرید
جمع جزء سبد خرید: 0 تومان

ثبت اطلاعات پرداخت کارت به کارت

دوستانی که امکان پرداخت آنلاین ندارند می‌توانند با پرداخت مبلغ محصول مورد نظر و پر کردن اطلاعات زیر در کمتر از ۵ ساعت محصول  را از طریق ایمیل یا تلگرام دریافت نمایند.

اطلاعات حساب بانکى به نام آیدین نامدار – بانک سینا
شماره حساب: ١-٢۴٠١١۶٧-٨١٣-۴١٩
شماره کارت: ۴۷۶۰-۲۹۶۲-۴۶١٠-۶٣٩٣
شماره شبا: IR٠۵٠۵٩٠٠۴١٩٨١٣٠٢۴٠١١۶٧٠٠١
با تقدیم ارادت