آرشیو روزانه : 1 مهر 1396

نیمه دوم را آماری مدیریت کنید

مدیریت مبتنی بر آمار، یک روش بسیار هوشمندانه برای مدیریت زندگی شخصی و زندگی کاری است. در این شیوه، شما پارامترهای مهم زندگی خود را تعیین کرده و برای تک تک آن پارامترها، عدد و رقم ثبت می کنید. به عنوان مثال، میزان درآمد شما، میزان پولی که به صورت روزانه خرج می کنید، تعداد […]