آرشیو روزانه : 2 مهر 1396

معرفی کورس‌های سازمانی

سازمانهایی که از آموزش غافل هستند، دیر یا زود هزینه های نیاموختن را پرداخت خواهند کرد. آموزش علاوه بر اینکه نیروهای سازمان را به اوج آمادگی می رساند، روحیه آنها را نیز بهبود می بخشد و انگیزه آنها را افزایش می دهد. چرا که پرداخت هر مجموعه ای به مقوله آموزش، نشان از حرکت رو […]

مرزهای صداقت در مدیریت

رعایت صداقت و مصون ماندن از آسیب‌های احتمالی آن، یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در روابط میان مدیران و کارمندان است. بسیاری از کارمندان، مدیران خود را به بی‌صداقتی و حتی در برخی مراحل به دروغ‌گویی محکوم می‌نمایند و از سوی دیگر، بسیاری مدیران نیز از افشای اطلاعات حساس سازمان‌شان نگرانند. هرچه هست، ما با یک […]