آرشیو روزانه : 3 مهر 1396

بیا تغییر کنیم

جهان ما، جهان تغییر است فقط کافی است به 5 سال گذشته خود، کسب و کارتان، اطرافیانتان و هرآنچه در دور و برتان است، نگاهی گذرا بیاندازید. هزاران هزار تغییر ریز و درشت در همه چیز پیدا می کنید. جهان امروز ما، جهان 5 سال گذشته نیست. همه چیز آن عوض شده است. حتی به […]