آرشیو روزانه : 18 مهر 1396

چرا درِ برخی کسب و کار ها تخته می شود؟!

کسب و کار های زیادی با شور و حرارت فراوان پا به عرصه رقابت در بازار می گذارند اما سرشکسته این عرصه را ترک می نمایند. چرا درِ برخی کسب و کارها تخته می شود؟