آرشیو روزانه : 19 مهر 1396

مذاکره و ۲۳ نکته مهم در مورد آن

مذاکره، نقشی سرنوشت ساز در کسب و کار و زندگی دارد. در این خصوص آموختنی های فراوانی وجود دارد. تلاش کرده ام در این یادداشت، نکته ظریفی را با هم به بررسی بنشینیم.