این کارها را بکنید تا بقیه شما را دوست نداشته باشند!

آیا واقعا در سطح این کره خاکی انسانی پیدا می شود که بخواهد نفرت دیگران را از خود برانگیزد ؟ اگر می خواهید بقیه شما را دوست نداشته باشند راه چندان سختی در پیش ندارید. محبوب شدن و به دست آوردن دل انسان هاست که مشکل است. اما شاید با خود بپرسید که چنین نوشته هایی به چه درد مخاطبان می خورد؟ و اهمیت این موضوع کجاست؟ باید بگویم که این موضوع از جمیع جهات دارای اهمیت غیرقابل انکاری است: یکی از پارامترهای موفقیت یک مدیر در یک مجموعه این است که مقبولیت جناب مدیر در این جمع چقدر است. شاید بتوان ادعا کرد که موفقیت یک سازمان به صورت غیرمستقیم با محبوبیت مدیر در ارتباط است. حداقل مدیرانی که همه کارمندان از آن ها بدشان می آید ، به سختی می توانند رنگ و بوی پیروزی را بچشند. اگر مدیر هم نباشید ، باز هم میزان محبوب یا منفور بودن در زندگی تان تاثیر گذار است. برای نمونه: بعید است کسی تردیدی در این مورد داشته باشد که انسان های محبوب فرصت های شغلی زیادی را پیش روی خود می بینند. در این یادداشت تعدادی از کارهایی را برایتان آورده ایم که احتمالا از روی ندانم کاری هر روزه انجام می دهید و باعث می شوید بقیه شما را دوست نداشته باشند . اگر می خواهید بقیه شما را دوست نداشته باشند ، به این امور عمل کنید. در غیر این صورت ، سخن لقمان بزرگ را در دستور کار قرار دهید:

این کارها را بکنید تا بقیه شما را دوست نداشته باشند !

ادب از که آموختی ؟ از بی ادبان !

 

لاف زدن

برای اینکه یک فرد خود را به دیگران بشناساند ، نیازی به جلوه دادن غیر واقعی موضوعات و بزرگ نمایی ندارد. خیلی ها این رفتار را از این روی انجام می دهند که فکر می کنند اگر خود را بیشتر از آن چیزی که هستند نشان دهند ، می توانند توجه بیشتری جلب نمایند. اما در عمل این رفتار کاملا برعکس نتیجه می دهد. لاف زدن تنها در صورتی درست که می خواهید بقیه شما را دوست نداشته باشند !

جدیت بیش از حد

مردم نسبت به کسی که انسان پرشور و نشاط تری است بیشتر جذب می شوند. جدی بودن خوب است. بسیار هم خوب است. اما اگر حد جدی بودن نیز رد شود، نتیجه عکس می دهد. یک لبخند ساده رو لب ، چیزی از جدیت یک فرد کم نمی کند.

نپرسیدن سوالات کافی در گفتگوها

در گفتگو با یک فرد به راحتی می توان طرف مقابل را جذب کرد یا از خود راند. وقتی در مورد موضوعی کسی توضیحی به شما می دهد ، اگر سوالات کافی نپرسید ، طرف مقابل تان احساس بی اهمیتی خواهد کرد و این یعنی از شما بدش خواهد آمد. اگر می خواهید بقیه شما را دوست نداشته باشند ، در گفتگوهای خود حس بی اهمیتی به طرف مقابل بدهید!

پاسخ ندادن بیش از حد به تلفن

هرکسی ممکن است در طول روز به هر دلیلی نتواند به تلفن پاسخ دهد. اما اگر این موضوع تبدیل به عادتی همیشگی برای یک فرد شود ، باید انتظار کم محبتی دیگران را نیز داشته باشد.

پشت سر دیگران حرف زدن

مردم نسبت به کسی که پشت سر دیگران صحبت می کند و به عبارت صحیح تر غیبت می کند ، به هیچ وجه اعتماد نمی کنند. خیلی هم طبیعی به نظر می رسد. هیچ انسانی برای افزایش اعتبار خود ، اعتبار دیگران را زیر سوال نمی برد.

انتشار مسلسل وار و بی قاعده عکس هایی که فقط برای خودتان جذاب است

دوستان عزیز یک اصل را باید بپذیریم. همه فالوور های شما در شبکه های اجتماعی عاشق ابروان شما نیستند. وقتی هر روز ۵ عکس از خودتان در شبکه های اجتماعی منتشر می کنید، کم کم محبوبیت خود را در بین آن ها از دست می دهید. با این روند مجاب خواهید کرد که دیگر بقیه شما را دوست نداشته باشند .

پاسخی بگذارید