با عصبانیت خود چه کنیم؟

آیا شما هم فردی هستید که عصبانی می شوید، از کوره در می روید، صدایتان بلند می شود، در می کوبید و قندان می شکنید و بعد پشیمان می شوید؟ آیا شما هم دوست دارید روزی را تجربه کنید که هیچ عامل عصبانیت زایی در آن تجربه نکرده اید و آرام و بی حاشیه صبح را به شب رسانده اید؟ و آیا کم کم از شدت عصبانیت نگران قلبتان می شوید؟ اگر چنین است جزو انسانهای پرشمار این جهانید که نخواسته اند یا نتوانسته اند این حس را در کنترل خود درآورند. قصد دارم یادداشت امروز را به این موضوع اخصاص دهم که با عصبانیت خود چه کنیم و به عنوان فردی این یادداشت را می نویسم که با پایبندی به تمرینات نه چندان دشوار، این حس را به مقدار بسیار زیادی در خودم کنترل کرده ام. من طعم شیرین تغییر از یک فرد تاحدودی عصبانی به یک انسان آرام را چشیده ام و دوست دارم شما نیز این طعم را بچشید. اگر در ادامه با این یادداشت همراه باشید، خبر خوب این است که دوست دارید از شر عصبانیت خلاص شوید.

۱ـ ارزش واقعی خود را درک کنید

شما انسان ارزشمندی هستید. شاید بتوان گفت ارزشمندترین انسان. چهره خود را هنگام عصبانی بودن تصور کنید. پوستی سرخ، چشمانی بیرون زده، دهانی که خشک شده و قلبی که تند می زند. این در منافات کامل با تصوری است که کاینات از یک انسان ارزشمند دارند. پس ارزش واقعی خود را درک کنید و اجازه ندهید عصبانیت شما را از مقام یک انسان ارزشمند تنزل دهد.

۲ـ آگاه باشید که شما انتخاب گر هستید

همه انسانهای عصبانی برای عصبانیت خود در هر لحظه توجیه و بهانه فراوان دارند. اما هیچ کدام نمی دانند که در حال انتخاب یک رفتار هستند. پرخاش یک رفتار است و شما تمام رفتارهای خود را انتخاب می کنید. پس پرخاشگری را هم شما انتخاب کرده اید چون بلد نبوده‌اید انتخاب بهتری در قبال عامل به ظاهر عصبانیت آفرین داشته باشید.

۳ـ یک آن زمان را نگه دارید

این اساسی ترین تمرین من برای رهایی از شر عصبانیت است. یک آن زمان را در ذهنم متوقت می کنم. انگار هیچ اتفاقی رخ نداده. فرصت می یابم تا به موضوع تسلط پیدا کنم. تمام انتخابهایم را یک بار دیگر مرور می کنم. حتماً انتخابی بهتر از عصبانیت وجود دارد. بی شک در هرلحظه آرامش بهترین جایگزین برای هر حسی به ویژه عصبانیت است.

۴ـ از بالا نگاه کنید

وقتی به موضوعی که شما را عصبانی کرده دید از بالا پیدا کنید، به راحتی خواهید دید که تا این حد هم ارزش نداشته که هورمون ترشح کنید و کالری بسوزانید. پرخاشگری اغلب ماحصل نگاه ما به موضوع از پایین به بالا است. نگاهتان را تغییر دهید. شما سوار بر موضوع هستید. باید هم باشید. پس به هر آنچه که شما را عصبانی می کند از بالا نگاه کنید.

۵ـ عصبانیت نشانه ضعف است

خبر بدی است، اما حقیقت دارد. انسان هرچه ضعیف تر باشد و بیشتر پی به ضعف هایش ببرد، بیشتر عصبانی می شود. باور من بر این است عصبانی شدن رفتاری است خصمانه در قبال ضعفهای فردی نه در قبال اتفاقی که افتاده است. پس اگر دوست داید عصبانیت خود را به زانو در آورید، بر ضعفهایتان غلبه کنید.

پاسخی بگذارید