تفاوت عزت نفس و اعتماد به نفس

در جهانی که اکنون در آن زندگی می کنیم نداشتن عزت نفس و اعتماد به نفس مترادف مرگ می باشد. نه مرگ جسمی و فیزیکی ؛ بلکه مرگ فکری و معنوی! چرا که رقابت در کسب و کار ها و پیشی گرفتن از یکدیگر در تمام امور جاری جهان به قدری زیاد است که از دست دادن تک فرصت ها در اثر کمبود عزت نفس و اعتماد به نفس ، هیچ فرصتی برای جبران نخواهد داشت. لذا اهمیت این موضوع بر کسی پوشیده نیست. اما می خواهیم بدانیم تفاوت عزت نفس و اعتماد به نفس در چیست؟ چه تشابهاتی دارند و چگونه می توان در جهت بهبود هر دو پیش رفت.

تعریف عزت نفس :

همانگونه که از اسم این عبارت پیداست ، عزیز شمردن خود و قائل بودن اهمیت به خود ، همان معنی عزت نفس است. کسانی که خود را دوست دارند ، به عنوان یک انسان به خود احترام قائلند و هیچگاه خود را در برابر هیچ نیرویی حقیر نمی شمارند ، دارای عزت نفس بالایی هستند. چنین انسان هایی در زندگی مادی و معنوی خود به سختی زمین می خورند و همواره می دانند که هدف از خلقت آنان چیزی نبوده جز موفقیت و شادکامی حقیقی در تمام عوالم موجود.

تعریف اعتماد به نفس :

هرکسی که خود را بشناسد ، یقینا دارای اعتماد به نفس است. هیچ انسانی در هیچ کجای این جهان بدون داشتن مهارت ها  ، استعداد ها و ویژگی  های منحصر به فرد خود خلق نشده است. اعتماد به نفس یعنی شناخت خود ، شناخت توانایی ها ، استعداد ها و عوامل رشد شخصیتی خود . اگر شما اعتماد به نفس کافی ندارید تنها به این دلیل است که خود را نمی شناسید. عدم اعتماد به نفس شما را به سوی ایده آل گرایی و هزار و یک مشکل دیگر خواهد برد.

تفاوت عزت نفس و اعتماد به نفس :

نمی توان ادعا کرد که عزت نفس و اعتماد به نفس دقیقا یک چیز هستند، اما یقینا این ها، دو روی یک سکه می باشند. با بهبود هر کدام و پیشرفت در هر یک از این دو شاخه ، شاخه دیگر نیز لاجرم پیش خواهد رفت. عزت نفس و اعتماد به نفس موازی همدیگر هستند.

عزت نفس از جنس عشق و اعتماد به نفس از جنس ایمان است. عشق به خود و ایمان به خود . 

 

پاسخی بگذارید