توسعه یک تیم برای مدیریت بحران

داشتن یک تیم برای رسیدگی به شرایط اضطراری بالقوه برای اکثر محیط های اجتماعی، از ابتدایی تا دانشگاه ها و از کسب و کارهای کوچک تا شرکت های بزرگ و بین المللی امری ضروری است. نقش و وظایف هر یک از اعضای تیم مدیریت بحران باید به وضوح تعریف شده باشد و افراد تیم باید مسئولیت های خود را برای مواجهه با شرایط احتمالی به خوبی درک و در برابر انتظاراتی که از آنها دارند با دل و جان احساس مسئولیت کنند .

ایجاد یک تیم مدیریت بحران کار بسیار مهم و در عین حال سختی است ، بررسی دقیق  شخصیت، احساسات و قابلیت های مختلف چندین نفر از وظایف رهبر تیم است  و اطمینان از  آماده بودن افراد ، تمایل حضور آنها و قابلیت کنترل آرامش در زمان استرس و تفکر استراتژیک در مواجهه با موقعیت های غیر منتظره و … از قابلیت هایی است که اعضای تیم مدیریت بحران باید داشته باشند .

توانایی هدایت ،مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن ویژگی اصلی مدیر بحران یک تیم است .

یک بحران به معنای هر نوع رویداد غیر منتظره و یا دنباله ای از اتفاقاتی که ممکن است عواقب بالقوه نامطلوب یا ناخواسته را داشته باشد ،تعریف می گردد . راه حل های ارائه شده توسط تیم بحران بسیار اهمیت دارد بنابراین  مدیریت بحران وظیفه ای حساس است که مدیر  و تمام اعضای تیم باید با چشم باز تمام مسائل پیرامون خود را بطور دقیق و پیوسته بررسی کنند تا موفقیت تضمین گردد .  چهار اقدام اولیه که هر تیم مدیریت بحرانی باید انجام دهد عبارتند از :

۱ـ تحلیل و بررسی

تیم مدیریت بحران باید قادر به تعریف درست شرایط محیطی باشد و با اطلاع کافی از دانش و مهارت های اعضای تیم و آگاهی درست از نقاط ضعف خود بتواند بر افزایش آمادگی و  توانایی خود برای رسیدن به اهداف پیش رو قدم بردارد .

۲ـ توجه به آموزش تیم

اهداف آموزشی باید شامل برنامه های آموزشی، تمرین و تمرین بیشتر باشد تا افراد را برای آمادگی با شرایط اضطراری و یا شناسایی علائم هشدار دهنده یک بحران قریب الوقوع و یا موقعیت هایی که نیاز به تجزیه و تحلیل بیشتر دارد نزدیک تر نماید .

۳ـ توجه کافی به نقشه راه

ارتباطات و شفافیت در تیم مدیریت بحران بسیار ضروری است تا اطمینان حاصل شود که تمام اعضا و مدیر تیم آگاه هستند که باید در شرایط بحرانی چگونه رفتار کنند و اصول نقشه راه را بخوبی رعایت نمایند .

۴ـ ارزیابی

اعضای تیم باید بطور منظم عملکردشان ارزیابی شود  تا بتوانند قبل از مواجهه با بحران نقاط ضعف خود را به حداقل برسانند . در نهایت باید بدانیم که یکی از مهم ترین ویژگی های تیم مدیریت بحران، داشتن اعتماد به نفس فردی – جمعی و اعتماد میان اعضا می باشد ، باید موفقیت و پیروزی را باور و به اصل اتحاد و باهم انجام دادن بعنوان یک تیم ایمان داشته باشیم تا با “هم آفرینی” بر مشکلات و بحران های احتمالی غلبه کنیم.

پاسخی بگذارید