حسادت در محیط کار، مقدمه ای بر بسیاری از ناملایمات

حسادت یکی از ویژگی های ذاتی انسان است. حتی فرهیخته ترین انسانهایی که در اطرافتان می شناسید، این حس را تجربه کرده اند و می کنند. تنها تفاوت آنها با دیگران در این است که آنان توانایی کنترل و غلبه بر حس حسادت را در خود ایجاد کرده و رشد داده اند. گاهی این حس، انگیزه ای می سازد برای رشد و توسعه و در اغلب قریب به اتفاق اوقات، خانمان سوز است و یکی از عوامل اصلی نابسامانی درونی. موضوع زمانی حساسیت می یابد که حس حسادت سایه خود بر محیط کسب و کار بیاندازد. کار کردن در کنار همکارانی که حسود هستند، از جمله دشواری هایی است که طعم کار کردن را به کام بسیاری از انسانها تلخ می نماید. درست است که آرزوی دیرین تمام کسانی که با حسادت در محیط کار خود دست و پنجه نرم می کنند، رها شدن کامل از شر حسودان است، اما در اغلب اوقات چنین رهایی کاملی عملاً امکان پذیر نمی باشد. نکته مهم این است که هوشمندان می دانند چگونه باید از آسیبهای حسادت در محیط کار در امان ماند و رشد کرد. آنچه در این یادداشت با هم مرور خواهیم کرد، نکاتی است برای رهایی از آسیبهای سنگین حسادت در محیط کار. شاید اگر بخواهم عنوان ساده تری برای این یادداشت برگزینم، بد نباشد نام این مقاله کاربردی را به “چگونه با همکاران حسود خود رفتار نماییم؟” عوض کنم. پس در ادامه نکاتی را با هم مرور می کنیم تا یاد بگیریم چگونه با همکاران حسود خود رفتار نماییم.

۱ـ حسادت را در درون خود کنترل نمایید.

اگر شما قصد رهایی از آسیبهای حسادت در محیط کار دارید، اولین گام کنترل این حس نه چندان مطلوب در درون خودتان می باشد. همانگونه که در مقدمه نیز خواندید، اغلب قریب به اتفاق انسانها حس حسادت را در درون خود تجربه می نمایند. پس بعید می دانم شما از این قاعده کلی مستثنا باشید. از این رو، گام نسخت را با کار کردن بر روی خود بردارید. حس حسادت را کنترل کنید تا آرامش بیشتری در قلبتان جای بگیرد.

۲ـ همکاران حسود خود را درست شناسایی کنید.

برای در امان ماندن از آسیبهای حسادت در محیط کار، ضروری است پیش از هر اقدامی، همکاران حسود خود را به درستی بشناسید. رسیدن به چنین شناختی به ویژه در روزهای اولیه ورود به یک محیط کاری، شما را در اتخاذ تصمیمات صحیح و چیدن استراتژی درست یاری گر خواهد بود. اما اگر نتوانید حسودان در محیط کار را به درستی بشناسید، بی شک نمی توانید برای در امان ماندن از حسادت در محیط کار، تصمیمات صحیحی اتخاذ نمایید.

۳ـ رفتارهای حسادت انگیز در خود را تشخیص دهید.

بیماری حسادت در برخی از انسانهای به قدری حاد است که مهم نیست شما دست به چه کاری می زنید، آنها حتی به یکجا نشستن شما نیز حسادت خواهند ورزید. در نهایت تاسف باید بگویم واقعاً مدیریت چنین انسانهایی کارآسانی نیست. اما اگر همکاری دارید که نه به عنوان یک بیمار بلکه به عنوان یک فرد عادی از حس حسادت در رنج است، توجه کنید کدامین رفتارهای شما منجر به تحریک حس حسادت وی می شود. فقط فراموش نکنید که ما در این یادداشت در خصوص در امان ماندن از حس حسادت در محیط کار سخن می گوییم، پس بعد از شناسایی کارها و ویژگی های خود که رشک بر انگیز است، وسوسه نشوید تا با تکرار آنها، دوستی را مورد آزار قرار دهید.

۴ـ محبت کنید

شاید این راهکار از نظر شما چندان عملیاتی نباشد، اما یکی از بهترین راهکارها برای کنترل حسادت در محیط کار است. فراموش نکنید دوستی که به شما حسادت می ورزد، شما را بهتر و بالاتر از خود می پندارد، از همین روست که حسادت دارد. زمانی که محبت می کنید و تلاش می نمایید به وی نزدیک شوید، فاصله برتر میان شما و خود را با نزدیکی به شما پر شده احساس می نماید. به این ترتیب هم خود به آرامش بیشتری خواهد رسید و هم شما را در مسیر رهایی از حسادت در محیط کار به نتایج مطلوبتان نزدیک خواهد کرد.

۵ـ موضوع را با مدیرتان در میان بگذارید.

مطمئن باشید اگر مدیری دارید که به حد کافی در حوزه مدیریت سرمایه های انسانی کاربلد است، همین آگاهی دادن شما کمک شایانی به وی خواهد کرد تا تصمیمات صحیح اتخاذ نماید. به این ترتیب شما در مسیر رهایی از حسادت در محیط کسب کار تنها نخواهید بود و این بار مدیرتان نیز شما را همراهی می کند.

۶ـ زیاد در چشم نباشید.

شاید شما هر روز و با سرعتی عالی پله های ترقی در سازمان را طی نمایید. اگر واقعاً قصد در امان ماندن از حسادت را دارید، تلاش کنید زیاد در چشم نباشید. اجازه ندهید ترقی شما رشک بر انگیز باشد. چرا که در این صورت ممکن است موضوع به یک حسادت ساده ختم نشود و حتی حسودان دست به کار شده و برای به زیر کشیدنتان برنامه ریزی نمایند.

در پایان، صاف و زلال باشید. انسانهای خالص و زلال محبتی جلب می نمایند که چندان حسادت بر انگیز نیست، بلکه بیشتر احترام بر انگیز می باشد.

 

پاسخی بگذارید