رتبه بندی شبکه های اجتماعی از نظر تعداد کاربر

تا کنون به این فکر کرده اید که تعداد کاربران هر کدام از شبکه های اجتماعی چند نفر است. در ذهن شما رتبه بندی شبکه های اجتماعی از چه ترتیبی برخوردار است؟ آیا شما هم فکر می کنید اینستاگرام در رتبه های یک تا سه ایستاده؟ آیا شبکه اجتماعی به نام QQ را می شناسید؟ رتبه بندی شبکه های اجتماعی از این رو مهم است که به شما در تدوین استراتژی بازاریابی بر اساس شبکه های اجتماعی کمک می کند. درست است که در هر ناحیه جغرافیایی این رتبه بندی می تواند متفاوت باشد، اما هرچه باشد، رتبه بندی شبکه های اجتماعی تا سپتامبر ۲۰۱۶ از سوی وب سایت معتبر statista.com این گونه منتشر شده است. آنچه در این یادداشت آورده شده است، رتبه بندی شبکه های اجتماعی بر اساس تعداد کابر آنها می باشد. همانگونه که از نمودار نیز مشخص است، رتبه اول با اختلاف بسیاری به فیس بوک اختصاص دارد. فیس بوک اولین شبکه ای است که توانست از مرز یک میلیارد کاربر فعال عبور کند و امروز هر ماه ۱/۷ میلیارد کاربر فعال از آن استفاده می نمایند. این درحالی است که اینستاگرام به عنوان یک شبکه اجتماعی بسیار پرطرفدار در ایران، با ۵۰۰ میلیون کاربر فعال ماهانه در رتبه هشتم ایستاده. در ادامه رتبه بندی شبکه های اجتماعی را بر اساس تعداد کاربر فعال مرور می نماییم.

۱ـ Facebook

یک میلیارد و هفتصد و داوزده میلیون کاربر

۲ـ WhatsApp

یک میلیارد کاربر

۳ـ Facebook Messenger

یک میلیارد کاربر

۴ـ QQ

هشتصد و نود و نه میلیون کاربر

۵ـ WeChat

هشتصد و شش میلیون کاربر

۶ـ Qzone

ششصد و پنجاه و دو میلیون کاربر

۷ـ Tumblr

پانصد و پنجاه و پنج میلیون کاربر

۸ـ Instagram

پانصد میلیون کاربر

۹ـ Twitter

سی ضد و سیزده میلیون کاربر

۱۰ـ Baidu Tieba

سی صد میلیون کاربر

۱۱ـ Skype

سی صد میلیون کاربر

۱۲ـ Sina Weibo

دویست و هشتاد و دو میلیون کاربر

۱۳ـ Viber

دویست و چهل و نه میلیون کاربر

۱۴ـ LINE

دویست و هیجده میلیون کاربر

۱۵ـ Snapchat

دویست میلیون کاربر

۱۶ـ yy

یکصد و دوازده میلیون کاربر

۱۷ـ LinkedIn

یکصد و شش میلیون کاربر

۱۸ـ VKontakte

یکصد میلیون کاربر

۱۹ـ Pinterest

یکصد میلیون کاربر

۲۰ـ BBM

یکصد میلیون کاربر

۲۱ـ Telegram

یکصد میلیون کاربر به نظر شما، بهترین شبکه اجتماعی برای ایرانیان کدام است؟ نظراتتان را با دیگر خوانندگان به اشتراک بگذارید…

پاسخی بگذارید