رضایت کارمندان و تاثیرات آن در موفقیت سازمان ها و کسب وکار ها

دنیایی که امروزه در آن زندگی می کنیم، از جنبه هایی با آنچه که در گذشته بوده و آن را تجربه کرده بودیم متفاوت است. تفاوت هایی که در سطوح مختلف زندگی ما تاثیرات خود را داشته است. شاید همگی به این باور داشته باشیم که تکنولوژی یکی از پارامتر های اساسی و اصلی در تغییر تعریف ما زندگی از امروزی را داراست. صراحتا بگوییم که دنیای امروز دنیای اتوماسیون و پیشرفت های تکنولوژیکی است. این تغییرات و پیشرفت ها نسبت به معیار سنجش خود می توانند مفید یا مخل باشند. بدیهی است که دنیای کسب و کار  و بیزنس هم از این قاعده مستثنا نخواهد بود و تاثیراتی را از این تغییرات اساسی برای خود بر می گزیند. بدیهی است که در میان سیل عظیمی از تغییرات سریع باید اقداماتی در دنیای بیزنس صورت گیرد تا همگام و همسو با این تغییرات شد و به عبارتی از قافله عقب نماند. به بیان دیگر امروزه در دنیای بیزنس از مدیران سازمان های بزرگ گرفته تا کسب و کار های کوچک، به فکر ورود این پیشرفت ها در پیکره کسب و کار خود هستند تا بهره وری کافی و لازم را داشته باشند. اما مسئله دیگر این است. استفاده از وسایل پیشرفته در کسب و کار به معنای کاهش نیاز به منابع انسانی. چیزی که امروزه نگرانی کارمندان را برانگیخته است. این نگرانی از سوی کارمندان نه تنها برای خود آنها بلکه برای سازمانی که در آن مشغول به کار هستند نیز می تواند مضر بوده و ایراداتی را در مسیر تعالی سازمان وارد نماید. برای این منظور کاری که باید انجام شود ایجاد رضایت در کارمندان است. بسیاری از مدیران فکر می کنند که پول تضمینی بر رضایت کارمندانشان است. اما این نمی تواند همیشه صادق باشد. شاید بتوان ادعا کرد که پول و درآمد کافی کارمندان یک فاکتور از رضایت کارمندان را برآورد می کند و برهان کامل و کافی برای از بین بردن نگرانی کارمندان نیست.

در ادامه به بررسی عواملی می پردازیم که می تواند رضایت کارمندان را در محیط کار به وجود آورده و تضمینی بر موفقیت سازمان یا کسب و کار کرد.

وجود اضطراب در کارمندان عوارض سلامتی به همراه دارد.

انتقادات شدید از کارمندان در محیط کاری، باعث ایجاد اضطراب در میان کارمندان می شود. ایجاد اضطراب در کارمندان آنها را نسبت به کاری که انجام می دهند محتاطانه تر می کند و زیاده روی در این شرایط باعث ایجاد فضایی متشنج در میان آنها می شود که مهری است بر عدم سلامت محیط کاری و این به معنای عدم بهره وری کافی سازمان است. از طرفی این اضطراب ناشی از عوامل منفی گوناگون باعث ایجاد مشکلات سلامتی در خود کارمندان می شود که پارامتری منفی در موفقیت سازمان است.

کارمندان از اینکه تشویق شوند خوشحال می شوند.

کارمندان زمانی که در قبال انجام کاری صحیح مورد تشویق قرار می گیرند خوشحال تر و شاد تر می شوند. این کار می تواند به روش های متفاوتی صورت گیرد یک یادداشت کوچک زیر میز کارشان، هدیه ای به عنوان کارمند برتر و… همگی اینها روش هایی برای تکریم کارمندان است مسئله این نیست که به چه روشی به این تکریم بپردازید مسئله این است که می خواهید به کارمندان خود بگویید که به فکرشان هستید. و این گام نخستین در جلب رضایت کارمندان است.

هرچه بیشتر آنها را درگیر مسایل کنید. بهره وری بالاتر خواهد رفت.

کارمندان زمانی که احساس کنند که کمتر در مسائل سازمان به کار و اشتراک گرفته می شوند، احساس بی کفایتی می کنند. زمانی که شما به کارمندان امنیت و احترام قائل می شوید و به آنها الهام بخشی می کنید تا در جهت اهداف و تعالی سازمان گام بردارند، احساس رضایت آنها را بر می انگیزید و احساسی که به آنها دست می دهد به شما و سازمانتان در جهت رشد سریع تر کمک به سزایی می کند.

عدم رضایت از محیط کار به سایش روابط منجر می شود.

در بعضی از سازمان ها و صنایع، علی رغم وجود درصد انگیزش بالا و درآمد کافی برای کارمندان، رضایت کارمندان آن چنان هم بالا نبوده و میزان بالایی از سایش  مشاهده می شود.دلیل اصلی این است که کارمندان به مقدار کافی از محیط کار خود راضی نیستند. باید همواره در نظر گرفت که محیطی را برای کارمندان فراهم کرد که همواره آنها را به کار کردن هوشمندانه و خود جوشانه وا دارد و تضمین گر رضایت کارمندان باشد. اگر کارمندان از کاری که انجام می دهند رضایت کافی را نداشته باشند، نمی توان از آن سازمان انتظار بهره وری بالایی را داشت و این پارامتری منفی در شرایط کاری است.

امنیت در کار برای جلب رضایت کارمندان ضروری است.

امنیت در کار  رابطه مستقیمی با رضایت کارمندان دارد. هر چه کارمندان احساس امنیت بیشتری در کار خود داشته باشند رضایت بیشتری از محیط کار خود خواهند داشت. این بدین معنا است که کارمندان از داشتن مشغله اضافی در مورد امنیت جانی محیط کار خود فارغ گشته اند و می توانند به راحتی به کار بپردازند، موثر واقغ شده و گامی موثر در موفقیت سازمان بردارند.   باید در نظر گرفت که زمانی که در یک سازمان، مدیر سازمان احساسی همدلانه نسبت به کارمندان خود دارد، آنها احساس امنیت شغلی بیشتری خواهند داشت و قوت قلبی برای آنها خواهد بود تا احساس موثر بودن و تاثیر مثبت گذاشتن داشته باشند. هرچه کارمندی احساس خوش تاثیر را در خود ببیند نسبت به کاری که انجام می دهد رضایت بیشتری خواهد داشت زیرا می داند که اقداماتش مورد تکریم قرار گرفته و در صورت مثبت بودن تاثیری به سزا در پیشرفت سازمان دارد.

پاسخی بگذارید