شاد بودن و شاد زیستن را با این ۵ روش تجربه کنید

شاد بودن و شاد زیستن چه اهمیتی در زندگی شما دارد؟ آیا میزان این میزان درآمد شماست که تعیین می کند چقدر شاد باشید و شاد زندگی کنید؟ روزی که کسب و کارتان رونق همیشگی را ندارد چه؟ آن روز قرار است در خانه، افراد خانواده شما تقاصی پس بدهند و با بدخلقی شما مواجه شوند؟ مفهوم شاد بودن و شاد زیستن امری ماورای این فاکتورها و معیارهای پیش پا افتاده است. پول مهم است ولی اصلی ترین نیست. تا زمانی که ما نیاموزیم شاد بودن را سوای دیگر مسائل داشته باشیم و عادت روزانه خود قرار دهیم، زندگی لذت واقعی خود را به ما نمایان نخواهد کرد. (ضمنا برای دسترسی به محصول جامع آیین شادمانگی رو این لینک کلیک کنید.)

۱ـ بیشتر بخندید

خنده مسری است.

خندیدن از شما به دیگران و از دیگران به شما سرایت می کند. فرصت خندیدن را از دست ندهید. از خندیدن خجالت نکشید. موضوعات بسیار خجالت آورتری ممکن است در زندگی هرکس وجود داشته باشد. آنچه به شاد بودن و شاد زیستن شما دامن خواهد زد، این است که لبخند زدن و خندیدن را فراموش نکنید.

۲ـ کمتر فکر کنید

نه به این معنی که انسان متفکری نباشید. منظور من این است که کمتر فکر غم و غصه را بکنید. خصوصا برای مسائلی که کاری از دست شما ساخته نیست، فکر کردن بیجا و مسموم کردن ذهنتان چه کمکی به حال چه کسی می کند؟ لااقل سعی کنید شادی خود را داشته باشید.

۳ـ در حال زندگی کنید

کینه ای بودن ، زندگی کردن در گذشته ، فکر کردن به اموری که آمده اند، انجام شده اند و خاتمه یافته اند ، تنها اثری که دارد کاهش شادمانی شما است. اکنون را دریابید. لحظه حال را دریابید. این لحظه نیز در حال گذر است. به هر حال خواهد گذشت. پس چه نیکو که با حال خوش بگذرد.

۴ـ بیشتر ببخشید

بخشایش کار انسان هایی با قلب های بزرگ است. در این کار لذتی عمیق نهفته است که تا قبل از انجام آن ، نمی توان عمق این لذت را تصور کرد. بخشیدن و گذشتن قلب و روح شما را پالایش می کند و به شما شاد بودن و شاد زیستن واقعی را عطا می کند.

۵ـ انتظاری از کسی نداشته باشید

به رغم من، این مورد تاثیر گذار ترین مورد است. اغلب ناراحتی های ما ناشی از رفتار دیگران است. ناشی از اینکه فردی دیگر، حال ما را مراعات نکرده یا با ما آنطور که باید صحبت نکرده است. انتظاری از کسی نداشته باشید. بدین ترتیب اگر دیگران در حق شما کار خوبی بکنند، شما این کار خوب را نه وظیفه آنان ، بلکه لطفی دوستانه خواهید شمرد. پس در هر حال به نفع ماست که از کسی انتظاری نداشته باشیم.

پاسخی بگذارید