شش جمله ای که مدیران بزرگ و موفق هر روز به کارمندانشان می گویند

رهبران و مدیران این قدرت را دارند تا با منش، گفتار و رفتار خود هر روز کارمندان را به اوج انگیزه و انگیزه مندی ببرند، و یا با بی رحمیِ تمام در دره کسل بودن، بی انگیزگی و مرگ روحی دفن کنند. انتخاب با خود مدیران است. فقط خود مدیران هستند که باید تصمیم بگیرند چه شیوه ای را اتخاذ نمایند تا نتایج تیم خود را به شکلی مطلوب رقم بزنند. مدیران بزرگ و موفق با کارمندان خود چگونه رفتار می کنند؟ مدیران بزرگ و موفق با یاری تعدادی جملات و رفتارهای خاص، همواره انگیزه کارمندان خود را در اوج حفظ می کنند. در ادامه تعدادی از این جملات را مطالعه خواهید کرد.

۱ـ “من به شما اعتماد دارم”

این ۴ کلمه به این معنی است که شما به عنوان یک مدیر به کارکنانتان و کاری که انجام می دهند ایمان و یقین دارید. شک نکنید که با وجود اعتمادی عمیق بین مدیر و کارمند، هیچگاه کارمند سعی نمی کند این اعتماد را خدشه دار کند. اعتماد به نفس و حس پیروزی جویانه ای که این ۴ کلمه در هر کدام از کارکنان ایجاد می کند، می تواند در هر سازمانی معجزه به وجود آورد.

۲ـ “من به شما افتخار می کنم”

کمتر چیزی به اندازه ابراز افتخار شما به کارمندانتان می تواند در آن ها انگیزه ایجاد کند و اعتماد قلبی آن ها را به سازمان و شما بیشتر کند. “من به شما افتخار می کنم” تکیه کلام اکثر مدیران بزرگ و موفق است. شما نیز خود و سازمان را از نعمت این جمله محروم نکنید.

۳ـ “متشکرم”

قدردانی کردن بابت هر کاری که کسی برای ما یا سازمان انجام می دهد، به معنی دیدن زحمات او، و ارزش دهی به فعالیت های اوست. انگیزه و اعتماد کارکنان را با یک جمله کوتاه بیشتر کنید:”متشکرم”!

۴ـ “همیشه برای شما زمان دارم”

معمولا مدیران افرادی هستند که مشغله های زیادی دارند، و چنان درگیری های فراوانی دارند که نمی توانند وقت کافی برای کارمندان و همکاران خود اختصاص بدهند. اما مدیران بزرگ و موفق چنین نیستند. همیشه برای کارمندان خود وقت دارند، و این موضوع را ابراز هم می کنند.

۵ـ “چگونه می توانم کمک تان کنم؟”

مدیران بزرگ و موفق کسانی نیستند که دست روی دست بگذارند و فقط امضا بزنند؛ بلکه آن ها کسانی هستند که آستین بالا زده و زودتر و جدی تر از همه کار می کنند. مدیران بزرگ و موفق مثل همه کار می کنند و به بقیه کمک هم می نمایند.

۶ـ “متاسفم و پوزش می خواهم”

عذرخواهی کردن و اقرار کردن به اشتباه، نه کار آدم های کوچک، بلکه عادت انسان های بزرگ و بزرگ منش می باشد. مدیران بزرگ و موفق هم با علم به این موضوع، اشتباهات خود را می پذیرند و به آن ها اقرار می کنند و از طریقی در صدد جبران نیز بر می آیند.

پاسخی بگذارید