عوامل کمبود اعتماد به نفس را بشناسید

اغلب انسانها از کمبود اعتماد به نفس رنج می برند. اگر شما هم از این گروه هستید، به هیچ عنوان احساس خطر نکنید چرا که هم عضو یکی از بزرگترین گروه های جهانی هستید، هم اینکه با تمرین و ممارست می توانید بر ضعف اعتماد به نفس خود غلبه کنید. آنچه در ادامه این یادداشت می خوانید، می تواند بسیار برایتان عجیب و جذاب باشد. بسیاری از مواردی که در این یادداشت با هم بررسی می کنیم، عوامل ناشناخته ای هستند که باورشان به عنوان عوامل کمبود اعتماد به نفس بسیار دشوار است.

۱ـ باورهای محدود کننده

کیفیت زندگی ما را باورهای ما تعیین می کند. زمانی که شما باوردارید که “نمی شود”، “نمی توانم”، “نمی رسم”، “به دست نمی آورم” و… نه تنها هرگز و هرگز امکان ندارد که بتوانید به کوچکترین پیروزی دست یابید، بلکه این باورها از درون به شما القا می کنند که انسان بی ارزشی هستید. همین امر اصلی ترین عامل کمبود اعتماد به نفس است. در مسیر بهبود باورهای خود، حتماً این فایل را گوش کنید…

۲ـ مکالمات درونی ناسالم

از منظر مکالمات دورنی انسانها به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول کسانی هستند که در اغلب موارد در حال سرزنش کردن خود هستند. چنین افرادی حتی فرصت بهبود اعتماد به نفس را به خود نمی دهند. چرا که عادت کرده اند همواره خود را سرزنش کنند و به خود بد و بی راه بگویند. زمانی هم که دست آوردی به دست می آورند و پیروزی کسب می کنند، اغلب آن را به شانس و اقبال ربط می دهند. پس یکی از اساسی ترین عوامل کمبود اعتماد به نفس ، مکالمات درونی نا سالم است.

۳ـ تمرکز بر شکستها

میزان شکست و پیروزی در اغلب انسانهای عادی برابر است. تفاوت انسانها شاد و انسانهای با اعتماد به نفس بالا با آنانی که از کمبود اعتماد به نفس در رنجند، این است که گروه اول به پیروزی های خود بیش از شکستهایشان بها می دهند. بر عکس آنچه که در بخش پیشین عنوان کردم، چنین انسانهایی فکر می کنند شکستهایشان تنها بد بیاری بوده و پیروزی ها از آن آنهاست. تمرکز بر شکستها، عاملی مهم در کمبود اعتماد به نفس است که باید این عامل مرتفع گردد.

۴ـ نداشتن کرامت نفس

آیا شما هم از آن گروه از انسانها هستید که چندان برای خود وقت ندارید؟ لباس خوب را برای همسر و فرزندانان می خرید و خودتان کهنه ها رنگ و رو رفته را می پوشید؟ چراغ راهرو را روشن نمی کنید تا پول برقتان زیاد نشود؟ اگر جوابتان برای این سوال و سوالاتی از این دست مثبت است، به احتمال بسیار زیاد شما اعتماد به نفس بسیار پایینی دارید چرا که ارزش قائل نشدن به خود، از جمله مهمترین عوامل کمبود اعتماد به نفس است.

۵ـ کم کاری در شکر گذاری

فارغ از میزان باورهای مذهبی شما و پایبندی تان به اصول، شکر گذاری یکی از عواملی است که تاثیری مستقیم بر اعتماد به نفس شما دارد. اگر میانه خوبی با خداوند ندارید و فقط برای رفع تکلیف نماز می خوانید و روزه می گیرید، احتمالاً باید زمان بیشتری در حوزه اعتماد به نفستان صرف کنید چرا که شام کمبود اعتماد به نفس دارید. انسانهایی با اعتماد به نفس بالا از آنجایی که بر داشته های خود تاکید می کنند، همواره در حال شکر گذاری هستند.

پاسخی بگذارید