IMG_1276

عجب سال عجیبی بود. شنیده بودم که زندگی فراز و نشیب دارد، اما نگفته بودند شاید سالی بیاید که برای یک ملت کلاً نشیب باشد. البته چندان مهم نیست که گفته بودند یا نه، چرا که آن سال آمد و ما پوست کلفتانه همان سال را از سر گذراندیم. من که به نوبه خود خوشحالم که عید رسید و آن سال تمام شد و البته هر از گاهی فکر می کنم که شاید تمام شدنش خوابی بیش نیست. می دانم، می دانم اکنون تو دوست خوب که این متن را می خوانی، با خود می گویی مگر آن که آمد با آنکه رفت چه فرقی خواهد دشت؟

من هم نمی دانم، تا خواست خدا چه باشد و چه بر سرمان آید. اما یک چیز را خوب می دانم و آن اینکه خاصیت نوروز است که امیدوار شوی. خاصیت  عید نوروز است، دلگرمت می کند، و همان یک آن که می گویی “حول حالنا الی احسن الحال”، انرژی در رگهایت جریان می یابد. این انرژی برای بعضی ها تنها چند لحظه دوام دارد، گروهی را تا ۱۳ روز گرم می کند، برای بعضی ها تا رسیدن موعد اولین چک سال جدید و برای گروهی اندکی بیشتر از آن.
اما هستند کسانی که باور دارند حالشان می تواند متحول شود به بهترین حالها و آنها همان‌هایی هستند که پیروزی را تجربه می کنند. نه با یک باور که با تلاشی توام با یک باور. سختی های روزگار را پایانی نیست. اما آنچه را که تو هم اکنون باید تغییر دهی، نه سختی های روزگار که ترجمانت از آن سختی هاست.
بار خدایا، به حرمت این عید و در سال نو، سختی ها را بر من و ما کمتر کن و اگر مصلحت چنین نبود، پوست احساسمان را کمی، فقط کمی کلفت تر کن چرا که شادزیستن حتی در سخت ترین شرایط نیز دلچسب است و به ما نیرویی عطا کن که همین امروز بر خیزیم و گامی به جلو رویم.
و تو ای سال ۱۳۹۳، درست ۳۶۵ روز دیگر، نوبت قضاوت درباره توست، با ما چنان تا کن که از تو به نیکی یاد کنیم.
اما از همه اینها که بگذریم، سال نو، مبارک

ای خالق بهاران
یا رب روزگاران
خیر و گشاده بختی
بر خاک ما بباران

آمین…

Frangipani_flowers