فرصت شغلی بیش از جویای کار وجود دارد

بعید می دانم در طول یک روز عادی به ده‌ها و صدها نفر برخورد نکنید که از نبود کار می نالند. به هر گوشه و کنار که نگاه کنید، جوانان مدرک به جیبی خواهید دید که روزنامه ها را برای یافتن شغل زیر و رو می کنند و مادرانشان به پای سجاده ناله به درگاه احدیت می برند و تضرع می کنند تا مگر فرجی حاصل شود و شغلی گیرشان آید. من هم هر هفته با ده ها کارآفرین و صاحب کسب و کار نشست و برخاست دارم که از نبود نیروی کار خوب می نالند و دست به هر کاری می زنند تا نیروهای مورد نیازشان را از هرجا که شده به دست آورند و استخدام کنند. معادله عجیبی است. هم جوی کار ناراضی است و هم جویای کارمند. فرصتهای شغلی خالی است و کارجویان در جستجوی این فرصتها هستند. در این یادداشت علل و عوامل را باهم بررسی می کنیم.

۱ـ نظام رابطی میان کارجویان و فرصتهای شغلی وجود ندارد

اگر در کل کشور اندک موارد انگشت شمار را نادیده بگیریم، تقریباً تمامی کاریابی های این کشور مجموعه های منفعلی هستند که نه کارجو به آنها باور دارد، نه کارمند جو. بخش بزرگی از درآمد کاریابی ها از پر کردن فرم از سوی کارجویان تامین می شود و اغلب آنها به همین درآمد بسنده می کنند.

۲ـ اغلب کارجویان به درد کار نمی خورند

در یکی از شرکتهایی که به عنوان مشاور حضور داشتم، نیاز به جذب تعدادی نیروی کار زبده در بخشهای مختلف بود. جوانی آمد که متقاضی شغل حساب داری بود. کم رو و کم صحبت بود و من هم بسیار مصمم که روزنه ای پیدا کنم و دستش را به همین کار بند کنم چرا که معتقدم این ویژگی ها برای یک حساب دار خیلی هم خوب هستند. اما حیف که از حساب داری هیچ نمی دانست. لیسانس داشت. لیسانس حسابداری. آخر کار را به جایی کشاندم که گفتم اگر فقط ۵ نرم افزار حساب داری را نام ببری، استخدامت می کنم، اما حیف که حتی نام ۵ نرم افزار را از حفظ بلد نبود. اغلب جویندگان کار متاسفانه چنین ضعف مشترکی دارند و تازه انتظار دارند بهترین مشاغل هم گیرشان بیاید.

۳ـ اغلب کارجویان فرصت را در جلسه مصاحبه شغلی می کشند

مصاحبه شغلی برای کسب یک شغل، اجتناب ناپذیر است؛ در اغلب اوقات برگزار می شود و راه دیگری هم نیست. اما اغلب مصاحبه گران نمی دانند چه باید بکنند و اغلب مصاحبه شوندگان هم همینطور. خیلی حیف است انسانهای با استعداد و توانمند صرفاً به خاطر ندانم کاری جلسه مصاحبه، فرصت ها را از دست بدهند. توصیه می کنم در این خصوص این محصول را از دست ندهید.

۴ـ انتظاراتشان ماورایی است

جویندگان کار اغلب انتظار دارند راحت ترین شغلها را با بیشترین حقوق و مزایا تقدمیشان کنند بدون هیچگونه نیاز به آموزش، آزمایش و … . صاحبان کسب و کارها هم دوست دارند کارآمدترین نیروها گیرشان بیاید، بدون حقوق و مزایای مناسب. اینگونه است که نه نیروی کار خود جای کار خوب می یابد و نه کارمند جو، کارمند خوب.

پاسخی بگذارید