مدیران موفق اینگونه کارکنان را وفادار می سازند

مهم نیست در چه صنعت و کسب و کاری فعالیت می کند. اگر فکر می کنید کارکنان سازمان شما تنها با پول و درآمد بیشتر قرار است بهتر کار کنند و وفادار باشند سخت در اشتباهید. چرا که اگر موضوع صرفا پول باشد، همین کارکنان به راحتی شما را قال می گذارند و سراغ مدیری می روند که پول بیشتری به آنها می دهد. پس نکات دیگری نیز وجود دارد که اهمیت ماجرا را به ما می شناساند و مدیران موفق با تکیه بر همین اساس، کارمندان خود

را وفادار می سازند. این مقاله به این نکته پرداخته است که چگونه می توان کارمندان را وفادار ساخت؟

 

ـ انجام  امور چالش بر انگیز و  هیجانی

شما باید در سازمان خود، خستگی و کسلی را از بین ببرید. کارمندان اگر هر کدام گوشه ای مدام مشغول چرت زدن، یا کنترل ساعت خود برای خارج شدن از محل کار هستند، یعنی اینکه شما نتوانسته اید امور چالشی و هیجان انگیز را در سازمانتان جا بیاندازید و جزو مدیران موفق باشید. انتظارات خود را با کارکنان در میان بگذارید ولی روح خلاقیت و نوآوری را از آنها نگیرید.

ـ رشد، یادگیری و پیشرفت حرفه ای

تحقیقات مربوط نشان داده است که یکی از انگیزه های اساسی کارکنان برای ترک محل کار، پیشرفت بیشتر و یادگیری بیشتر می باشد. برای اینکه کارکنانتان احساس رکود و در جا زدن نداشته باشند، بستر یادگیری و آموزش و پیشرفت بیشتر را فراهم آورید. مدیران موفق همواره آموزش را از اولویت های خود در سازمان قرار داده اند.

ـ همکار بودن با انسان های ارزشمند

ممکن است در سازمان شما یک  نیروی  کار منفی وجود داشته باشد که بقیه صرفا به خاطر دوری از این فرد، سازمان شما را ترک کنند؛ یا برعکس. ممکن است تیم شما به قدری مثبت، خوب و سازنده باشد که کارکنان به خاطر همین تیم، قید جاهای دیگر را زده و در تیم شما ماندگار شوند. پس در ساخت تیم و استخدام و اخراج افراد، نهایت دقت را به خرج دهید.

ـ حساب و کتاب عادلانه

شیوه جبران خدمتی که شما برای نفرات تیم خود در نظر دارید بسیار مهم است. باید بپذیریم که پول مهم ترین چیز نیست، اما اصلی ترین چیز در یک کسب و کار است. سعی کنید جبران خدمت کارکنان را به موقع انجام دهید. اما موضوع مهم تر پاداش های غیر نقدی است. از این امر غافل نشوید. مدیران موفق خوب می دانند که چه زمانی، به چه نوعی و به چه کسی پاداش غیر نقدی بدهند. بعید است این امر را در دستور کار قرار داده و نفرات ارزشمند خود را از دست بدهید.

ـ رهبر با رییس فرق دارد

مدیران موفق رهبران خوبی هستند؛ نه رییسان دیکتاتور! شاید این مورد مهم ترین مورد در بین همه گزینه ها باشد. زمانی اعضای تیم شما به ماندن در تیم شما، به کار کردن در تیم شما، و به فعالیت کنار شما خواهید بالید و این عرصه را هرگز ترک نخواهد کرد که شما یک رهبر حامی برای او باشید. نه یک ریییس که فقط خوب دستور می دهد و از دور  به جزییات نگاه می کند. مباحث در حوزه رهبری بسیار گسترده تر و عمیق تر از این است که در قالب یک یادداشت بتوان آن را عنوان کرد. از همین رو پیشنهاد می کنم محصول زیر را از دست ندهید:

پاسخی بگذارید