هفت کاری که به عنوان رهبر سازمان نباید انجام دهید

مدیریت کار چندان دشواری نیست. کمی جسارت می خواهد، با آموزش اصولی، تمرین و تکرار و ممارست. اما رهبری امری است بسیار بسیار دشوار. استعداد ذاتی لازم است تا فردی بتواند در جایگاه رهبر یک گروه یا سازمان ایستاده و دیگران را به مسیری هدایت کند که منافع مجموعه را تضمین می نماید. رهبری نیز نیازمند تمرین است و تکرار. یکی از ویژگی های اساسی رهبران این است که هر لحظه در حال آنالیز خود هستند و هرآنچه را که تا به امروز نمی دانستند، می آموزند. در این یادداشت هفت کاری را با هم بررسی می کنیم که به جایگاه شما به عنوان رهبر لطمه خواهد زد. هفت کاری که امتیاز منفی برای رهبران به شمار می آید و می تواند به شدت منجر به تزلزل نگرش پیروانشان گردد.

۱ـ دستور دادن

هیچ رهبری دستور صادر نمی کند. مگر در شرایط بحران. این خاصیت روسا و مدیران کارنابلد است که به نیروهای زیردست خود دستور می دهند. در عوض، یک رهبر همیشه کاری می کند که نیرو خود متوجه مسئولیت و وظیفه اش شود. اگر می پرسید، چگونه، باید بگویم ساعتها درس تخصصی لازم است تا فقط به این سوال پاسخ داده شود.

۲ـ غر زدن

یک رهبر همیشه شفاف است. در مقابل خطای نیروهایش غرولند نمی کند، بلکه بسیار عیان و قابل درک، بیان موضوع می کند و انتظاراتش را عنوان می نماید.

۳ـ مقایسه کردن

یک رهبر هرگز حق ندارد نیرویی را با دیگری مقایسه کند. رهبران کارکشته می دانند هر نیرویی قوتها و ضعفهای خود را دارد و آنها هرگز حق ندارند نیرویی را با دیگری مقایسه نمایند.

۴ـ نشان دادن ضعف

یک رهبر در دید پیروانش یک کوه استوار است. هیچ رهبری حق ندارد خم به ابرو بیاورد. اگر شما خواننده گرامی احساس می کنید هر از گاهی می توانید در مقابل مشکلات سر خم کنید و چهره در هم بکشید، کمی با رسیدن به جایگاه یک رهبر عالی فاصله دارید.

۵ـ تخریب دیگران

تخریب دیگران محصول حسادت است. حسادت برای رهبران یک ویژگی ناپسند است. هیچ رهبر موفقی مقام خود را به درجه ای تنزل نمی دهد که در خصوص انسانها یا مجموعه های دیگر، بدگویی کرده و آنها را تخریب نماید.

۶ـ بدقولی

فقط کافی است یک بار بدقولی کنید تا ظرف اعتماد پیروان به شما بشکند. زمان زیادی لازم است تا این ظرف شکسته را ترمیم کنید. پس یک رهبر توانا می داند یا نباید حرفی بزند، یا باید تا پای جان پای حرفش بایستد.

۷ـ تنبلی

فرهنگ عجیبی بر کسب و کار در کشور ما حاکم است و آن هم این تصور است که هرچه مقام فردی در سازمان بالاتر رود، می تواند کمتر از دیگران کار کند. یک رهبر عالی می داند باید بیشتر کار کند و همیشه در تلاش مضاعف الگو باشد. برای آموختن بیشتر در این حوزه، این محصول را به شما توصیه می کنیم.

پاسخی بگذارید