پرسنال برندینگ، فراتر از شهرت طلبی

هرگاه صحبت از خلق و توسعه برندهای شخصی می شود، این تصور به وجود می آید که صحبت از مشهور شدن می کنیم. درست است که یک پرسنال برندینگ خوب، خود به خود شهرت نیز به همراه خواهد آورد، اما مشهور شدن، تنها مکانیزم کارآیی پرسنال برندینگ نیست و نیز کسانی که به گونه ای اصولی در راستای خلق برند شخصی خود قدم بر می دارند، الزاماً در جستجوی شناخته شدن و مشهور شدن صرف نیستند. البته در این میان کم نیستند کسانی که قدم در مسیری اشتباه می گذارند و بدیهی است در میان مدت و بلند مدت، هزینه های آن را خواهند پرداخت. آنچه در این نوشتار به آن خواهیم پرداخت، جنبه های اصولی و نتیجه بخش پرسنال برندینگ می باشد. اما پیش از ورود به بحث اصلی، ضروری است این نکته را یادآور شوم که پیمودن مسیر پرسنال برندینگ، الزاماً همیشه نتیجه بخش نیست. درست است که حس شهرت طلبی انسان او را وا می دارد که همواره بر تعداد کسانی که می وی را می شناسند بیافزاید، اما هوشمندان به خوبی می دانند تنها راه موفقیت، پرسنال برندینگ نیست بلکه در بسیاری از مواقع، پرداختن به خلق و توسعه برند شخصی، می تواند مانع از پیش رفت در زمینه های دیگر شده و تمرکز را از حوزه هایی که باید بیشتر مورد مداقه قرار گیرند، بزداید. در این میان، بد نیست مروری داشته باشیم بر اینکه پرسنال برندینگ، بسیار مناسب کسانی هست که یا به صورت فریلنسری فعالیت می نمایند و یا اینکه میزان خوش نامی شان است که بر روی درآمدشان تاثیر خواهد گذاشت.

طراحان گرافیک، طراحان وب، ورزشکاران به ویژه در ورزشهای انفرادی، مشاوران، وکلا، سخنرانان، نویسندگان، هنرمندان و کسانی که در آموزش های هنری فعالیت می کنند، بخشی از اجتماع حرفه ای هستند که پرداختن به پرسنال برندینگ، بیش از دیگران می تواند برایشان آورده به همراه داشته باشد. البته به شرطی که این گروه به خوبی بدانند که چه مسیری را برای رسیدن به نتیجه در پرسنال برندینگ باید طی کنند و نیز عجله ای برای رسیدن به نتیجه نداشته باشند. در ادامه، پیشنهاداتی در خصوص خلق، توسعه و مدیریت هوشمندانه برندهای شخصی را باهم مرور می کنیم.

۱ـ برندهای شخصی، همانند برندهایی که برای یک شرکت، برای یک محصول و … خلق می شوند، نیازمند استراتژی های مکتوب هستند. اینکه ما در حال خلق برند برای خود هستیم، به هیچ عنوان مساله را شخصی نخواهد کرد. بلکه باید دیدی کاملاً کسب و کارانه به موضوع داشته باشیم. از این روست که ضروری است حتماً یک استراتژی مکتوب داشته باشیم و آن را در طول دوران، به روز رسانی نماییم.

۲ـ آنچه در پرسنال برندینگ مهم است، تعداد افرادی که شما را می شناسند نیست. بلکه حسی هست که به این افراد نسبت به نام شما دست می دهد. اگر بپذیریم که انسانهای بسیاری در طول تاریخ نامشان را به گوش میلیاردها ساکن این جهان رسانده اند اما نه به نیکی، به این مهم پی خواهیم برد که اینکه شما را به چه صفتی می شناسند، مهم تر از این است که چند نفر نام شما را شنیده باشند.

۳ـ پرسنال برندینگ، از طراحی لوگو برای یک شخص شروع نمی شود. شاید بتوان گفت حتی چندان ضروری نیست که شما به عنوان کسی که در مسیر خلق برند شخصی گام بر می دارید، نشانه و نشانه نوشته ای برای خود داشته باشید. گاهی مشاهده می کنیم که دوستان، موضوعی تا این درجه از اهمیت را به طراحی یک لوگو تقلیل می دهند و می پندارند اگر فقط لوگویی داشته باشند یا امضای خاصی برای خود دست و پا کنند، وارد مسیر پرسنال برندینگ شده اند. درست است که داشتن یک لوگوی خوب به ویژه آن گاه که زمان آن فرارسیده باشد می تواند آورده های مثبتی به همراه داشته باشد، اما پرسنال برندینگ از طراحی لوگو شروع نمی شود.

۴ـ آنچه سرنوشت شما در مسیر پرسنال برندینگ را رقم خواهد زد، قدرتتان در آفرینش در همان زمینه ای است که قصد دارید در آن زمینه برند شخصی خود را توسعه دهید. به عنوان مثال اگر شما یک نقاش هستید که قصد ورود به مسیر پرسنال برندینگ را دارید ولی کماکان نمی توانید آثاری خوب و زیبا خلق کنید، هرگز نخواهید توانست برندی بر مبنای نام شخصی خود بسازید و آن را توسعه دهید. همین حقیقت را می توان به تمام مشاغل بست داد. چطور ممکن است کسی که خوب نمی نویسد، یا کسی که خوب نمی آموزد، بتواند به برندی خوب در زمینه نویسندگی یا آموزش تبدیل شود. پس پیش از هر نکته و بیش از هر چیز، تمرکز خود را بر افزایش توانمندی و قدرتتان در آن زمینه ای معطوف کنید که قصد برند شدن دارید.

۵ـ پرسنال برندینگ، وابسته به زمان است. کسانی که در یک بازه زمانی کوتاه مدت در اجتماع مشهور می شوند، به همان سرعت نیز به فراموشی سپرده خواهند شد. اما آنانی که در طول زمان، خود و توانایی هایشان را به اثبات رسانده باشند، به این زودی ها از یادها پاک نخواهند شد. در نتیجه اگر مصمم هستید وارد چنین مسیری شوید، به هیچ عنوان نباید عجله داشته باشد.

۶ـ پرسنال برندینگ به شدت وابسته به رسانه هست. آنچه شما آن را خلق می کنید و یا به عبارتی محتوایی که شما تولید می کنید، هرچه وسیع تر به دست مخاطبان برسد، به همان اندازه سرعت رشد برند شخصی شما بیشتر خواهد شد. در نتیجه، بهترین بستر برای توسعه برندهای شخصی، رسانه های پر مخاطب هستند. البته فراموش نکنیم که امروزه توسعه شبکه های اجتماعی، جای خالی را برای آنانی که دستشان از رسانه کوتاه است پر می کند. اما این یک کوته فکری است که آورده اعتباری یک رسانه خوش نام و پر مخاطب را، با شبکه های اجتماعی یکی بدانیم.

۷ـ تنها زمانی تبدیل به یک برند شخصی خوب خواهید شد که محتوای تولیدی از سوی شما، ارزش به اشتراک گذاری داشته باشد. از نظر قدرت و مقبولیت، گاهی محتوای تولیدی چنان ضعیف است که مخاطب رغبت به برقراری ارتباط با آن ندارد. بر عکس آن گاهی محتوا چنان قدرتمند است که مخاطب را به خود جذب نموده و وادار به برقراری ارتباط سازنده می کند، اما بهترین حالت زمانی است که محتوای تولیدی از سوی شما، چنان عالی هست که مخاطبتان دوست دارند آن را با دیگران به اشتراک بگذارد. حال اگر این مخاطبان، تا حدودی اخلاق مدار بوده و منبع تولید محتوا را که شما هستید به خوبی معرفی نمایند، مسیر رشد برندتان آغاز شده است.

۸ـ بعد از ورود به حوزه پرسنال برندینگ و اندکی پس از پیمودن این مسیر، آسیب وارده از سوی خطاهای هرچند کوچک، به چندین و چند برابر افزایش می یابد. جامعه مخاطبین شما، به اندازه ای که فکر می کنید بخشاینده نیستند چرا که انتظارشان از شما هر روز بالا و بالاتر می رود. اگر بپذیریم که برند شدن برای یک شخص، ماحصل زیر ذره بین قرار گرفتن رفتارهایش از سوی مخاطبین می باشد، به این نتیجه خواهیم رسید که خطاهای احتمالی بسیار آسیب رسان خواهند بود.

۹ـ دایره انسانهایی که با آنها معاشرت می کنید، به شدت بر برند شخصی شما تاثیرگذار است. بخش بزرگی از دیدگاهی که در خصوص شما در جامعه هدفتان شکل خواهد گرفت، وابسته به این است که شما با چه کسانی افت و خیز دارید. هرچه بتوانید دایره انسانی نزدیک به خود را به تخصصی که قصد برند شدن در آن را دارید نزدیک سازید، به همان اندازه حس مخاطبانتان نسبت به شما بهتر خواهد بود.

۱۰ـ در مسیر پرسنال برندینگ، خود ارزیابی را فراموش نکنید. درست است که هر انسانی باید در بازه های مختلف زمانی، رفتارهای خود و نتایج حاصل از آنها را مورد ارزیابی قرارداده و دست به اصلاح بزند، اما در مسیر پرسنال برندینگ، این مهم ضروری تر می نماید. در هر فرصتی، نگاهی به آنچه انجام می دهید و آنچه به دست می آورید داشته باشید تا همواره این اطمینان در شما وجود داشته باشد که از مسیری که به عنوان استراتژی برند شخصی برای خود ترسیم کرده اید، عدول نمی نمایید.

پاسخی بگذارید