چرا اغلب انسان‌ها به اهداف خود نمی‌رسند؟

سال‌های گذشته را به یاد بیاورید. شک ندارم شما هم در آغاز هر سال، هدف‌هایی برای سال نو تعیین کرده‌اید. اما امروز هیچ خبری از دست‌یابی به بخش بزرگی از آن هدف‌ها نیست. شاید تا به امروز به این نکته فکر نکرده‌اید که چه عواملی سبب می‌شود اغلب انسان‌ها نتوانند به اهداف خود دست پیدا کنند، و روز به روز از آنها دورتر هم بشوند. اصلاً شاید تا به امروز خیلی هم متوجه نشده‌اید که هدف‌هایتان بی‌ آن‌ که به دست بیایند، فراموش شده‌اند. اکنون نوبت آن است به این سوال پاسخ دهیم که : “چرا ما به اهداف‌ مان نمی‌رسیم؟”

ـ ما به اهداف‌مان نمی‌رسیم، چون هدف‌گذاری بلد نیستیم

این‌که شما یک موضوع را در ذهن‌تان داشته‌باشید و بگویید روزی آن را محقق خواهید کرد، به هیچ عنوان یک هدف‌گذاری به‌شمار نمی‌آید. هدف‌گذاری اصولی دارد که اغلب انسان‌ها آن اصول را نمی‌شناسند.

ـ ما به اهدف‌مان نمی‌رسیم، چون آن‌ها را ننوشته‌ایم

در میان گروهی که حتی بلد هستند هدف‌گذاری کنند، تنها درصد بسیار بسیار پایینی اهداف خود را مکتوب کرده‌اند. وقت آن رسیده یک بار برای همیشه بپذیریم که تنها اهدافی دست‌یافتنی هستند که از ذهن به‌روی کاغذ آورده‌شده‌باشند. نوشتن اهداف، توانایی ها و همه چیز و همه چیز را خیلی جدی بگیرید.

ـ ما به اهداف‌مان نمی‌رسیم، چون آنها را مرور نمی‌کنیم

آیا تاکنون مسابقات رالی را با دقت تماشا کرده‌اید. در هر خودرو، یک نقشه‌خوان در کنار راننده نشسته‌است که مسیر را مو‌به‌مو و لحظه‌به‌لحظه به راننده اعلام می‌کند. در درون ما هم باید یک چنین نقشه‌خوانی نشسته‌باشد. باید هر روز و هر روز، نقشه اهداف‌مان را مرور کنیم و آن‌ها را به خودمان گوش‌زد نماییم. بدون تکرار و تفکر روزانه امکان رسیدن به اهداف به هیچ وجه میسر نیست.

ـ ما به اهداف‌مان نمی‌رسیم، چون زود دل‌سرد می‌شویم

خیلی از انسان‌های ضعیف، فکر می‌کنند موفقیت یک‌شبه به‌دست می‌آید. این گروه، بعد از اولین شکست، دست از تلاش برمی‌دارند. رسیدن به اهداف، ماحصل تلاش مداوم و ممارست پایا است. اگر زود میدان را خالی کنید، هرگز به اهداف‌تان دست نخواهید یافت

پاسخی بگذارید