چرا دلسرد می شوم؟

شک ندارم شما هم بارها و بارها چنین تجربه ناخوش آیندی داشته اید… در اوج انگیزه و انرژی تصمیم می گیرید. برنامه ریزی می کنید. چشم انتظار صبح فردا هستید تا روز آغاز شود و شما به اوج برسید، چند روزی پیش می روید و بی رمق می شوید و دلسردی بر شما حاکم می گردد بدون اینکه حتی این سوال را از خود بپرسید که چرا دلسرد می شوم؟ آیا واقعاً تاکنون این سوال را از خود پرسیده اید؟ چرا دلسرد می شوید؟ اگر جوابتان منفی است، هم اکنون بهترین فرصت برای پرسیدن این پرسش است و بهترین فرصت برای بررسی دلایل دلسرد شدن در انجام کاری. در این یادداشت نکاتی را باهم دیگر به بررسی می نشینیم که می توانند دلایل مهم و حیاتی دلسرد شدن را روشنگر باشند.

۱ـ شما دلسرد می شوید چون انگیزه تان افت می کند اصلی ترین پاسخ همین است. دلسردی محصول افت انگیزه است. نکته اینجاست که سوخت موتور پیشران ما، همیشه و در هر حالی انگیزه است. تا زمانی که سوخت این موتور تامین شود، با تمام توان به پیش خواهد راند، اما وای از روزی که سوختش درست و به موقع نرسد. انگیزه داشتن و انگیزه مند ماندن یک هنر واقعی است. هنری که تمام مردان و زنان پیروز جهان بی هیچ شبهه ای هنرمندش بوده اند. اگر از من بپرسید اصطکاک بیشترین تاثیرش را کجا نشان می دهد، جواب می دهم در انگیزه. مهم نیست انگیزه اولیه شما چقدر است، هر روز که از اولین روز فاصله می گیرید، این انگیزه به سرعت و به شدت در حال کاهش یافتن است، مگر بلد باشید انگیزه را شارژ کنید.

۲ـ شما دلسرد می شوید چون نتیجه را دور از دسترس می بینید هرچه بیشتر وارد کارزار می شوید، احساس می کنید بیشتر و بیشتر با نتیجه نهایی فاصله دارید. این آفتی است که اگر با آن مبارزه نکنید شما را زمین گیر می کند. ترس از نتیجه. البته حق دارید. همان انرژی و انگیزه روز اول تا حدودی مانع می شود تصوری درست از نتیجه داشت و گذر روزها تصویر نتیجه را روشن می کند. اما نباید اجازه داد در هیچ مرحله ای سیاه نمایی رخ دهد که بلافاصله نتیجه را دست نایافتنی کرده، انگیزه را کشته و شما را دلسرد خواهد کرد.

۳ـ شما دلسرد می شوید چون دیگران روی شما تاثیر می گذارند امان از دست این “دیگران”. همیشه و همه جا هستند و از ۹۹% موارد کارشان مانع تراشی و کشتن انگیزه است. مگر اینکه دایره اطرافیانتان را چنان درست انتخاب کنید که نه تنها هرگز دلسردتان نکنند، بلکه منبعی باشند برای انگیزه بیشتر که شک نکنید همه پیروزمندان چنین می کنند. تا زمانی که شما به دیگران اجازه ندهید، تا زمانی که شما عرصه را به رویشان نگشایید، تا زمانی که شما خریدار حرفشان نباشید، امکان ندارد بتوانند تاثیری بر روی شما داشته باشند. پس این شمایید که کارد به دست قاتلین انگیزه می دهید.

۴ـ شما دلسرد می شوید چون کارها آنگونه که دوست دارید پیش نمی رود یک بار برای همیشه بپذیرید که قرار نیست کارها همانگونه که شما دوست دارید پیش بروند. این یک تصور باطل است که هیچ جاده ای هرگز هیچ دست انداز و سرعت گیری نخواهد داشت. اگر سرعتتان را دست اندازه ها بگیرند، فراموش نکنید که مقصد منتظر شماست، پس باید باز هم شتاب بگیرید و به پیش برایند.

۵ـ شما دلسرد می شوید چون ایده های دیگری پدید می آیند اگر انسان خلاق و خوش فکری هستید به شما تبریک می گویم. اما فراموش نکنید که موضوع به همان اندازه که رشک بر انگیز است و شایان تقدیر، به همان نسبت هم خطرناک است. اغلب انسانهای خوش فکر، زمانی که در مسیر اجرایی کردن هرکدام از ایده ها و فکرهای خود با اندکی ناملایمت و مشکل روبرو می شوند، انگیزه خود را از دست می دهند و شرایط جوی برای رشد و نمو ایده های جدید بسیار مساعد می شود. جوانه زدن یک ایده جدید همانا و به حاشیه رفتن ایده و یا کار پیشین همانا. مراقب باشید چرا که صرف داشتن ایده کافی نیست. هنر اجرایی کردن حداقل یکی از آنهاست.

پاسخی بگذارید