چگونه جذاب باشیم حتی بدون یک کلمه حرف زدن!

پیشتر در این خصوص که چگونه جذاب باشیم ، مطلبی منتشر کرده بودم. اما این بار با هدف رسیدن به پاسخ این سوال که چگونه جذاب باشیم ، قصد دارم ریشه های غیر کلامی جذابیت را مورد تحلیل و بررسی قرار دهم. می پذیرم که کلام در جذابیت تاثیر فراوانی دارد، اما اگر یاد بگیریم بدون حتی یک کلمه حرف زدن چگونه جذاب باشیم ، شک نکنید که با افزودن کلام، تن صدا و نحوه گزینش کلامت که خود عاملی بسیار مهم در جذابیت است، شما یک پاسخ تمام عیار به سوال چگونه جذاب باشیم خواهید یافت. عوامل غیر کلامی نقشی بسیار مهمتر از عوامل کلامی دارند. چرا که قبل از کلام تاثیر می گذارند و حتی گاهی بیشتر از کلام. اگر بتوانیم با استفاده از عوامل غیر کلامی جذاب باشیم شاید نه تنها نیازی به کلام نباشد، بلکه اندکی استفاده حساب شده از آن کفایت کند.

۱ـ آراستگی چهره

شما با چهر خود مورد قضاوت قرار می گیرید. همان گونه که دیگران را با چهره شان قضاوت می کنید. اگر می پرسید چگونه جذاب باشیم حتی بدون یک کلمه حرف زدن، من پاسخ خواهم داد با یک چهره آراسته. هرگز منظور من چهره زیبا نیست. زیبایی عاملی است که درصد بسیار بالایی از آن در اختیار خود انسان نیست، اما آراستگی تمام و کمال به خود شما وابسته است. پس، آراستگی صورت را به عنوان اولین پاسخ به سوال چگونه جذاب باشیم یادداشت می کنیم.

۲ـ لبخند

لبخند معجزه می کند. به ویژه هنگامی که حکایت از یک اعتماد به نفس بالا دارد. انسانهایی که در هر حال لبخند به لبشان است، همیشه جذاب هستند. مهم نیست در چه موقعیتی هستید و رو به چه کسی نشسته اید، یک لبخند عمیق، دائمی و محکم، پاسخ دوم من به سوال چگونه جذاب باشم است.

۳ـ حرکت سر

حتماً شما هم افرادی را دیده اید که با هوشمندی سر خود را چنان تکان می دهند که قدرت تایید یا تکذیب آنها از طریق تکان سر، چندین برابر بیشتر از قدرت کلام فردی است که سخن می گوید. شما هم می توانید با تمرین به این قدرت دست پیدا کنید. کافی است بدانید از گردنتان چگونه استفاده کنید، به چه میزان سرتان را تکان دهید و در چه بازه های زمانی

۴ـ تکان ابروها

ابروها عضوی مهم در رفتار غیر کلامی یا زبان بدن شما هستند. شما کل احساس خود را می توانید فقط و فقط با حرکت ابروهایتان نشان دهید. از این رو اگر هنوز می پرسید چگونه جذاب باشیم ، پیشنهاد می کنم از ابرو به عنوان یک عضو مهم استفاده کنید. در عکس نشانه این مطلب، چهره دانا ماشالله پور را مشاهده می کنید. وی مدل ایرانی است که توانسته به تنهای تحولی شگرف در مدلینگ ایران به وجود آورد.

پاسخی بگذارید