چگونه یک روز بد را به یک روز عالی تبدیل کنیم؟

برای همه ما پیش می آید که بنا به هر دلیلی، در یک روز خاص، حال و حوصله هر روز را نداریم. اینکه چرا حوصله نداریم چندان مهم نیست. مهم این است که چگونه حوصله از دست رفته را بازگردانیم. مهم این است که چگونه یک روز بد را به یک روز عالی تبدیل کنیم.

 

مسئولیت این تبدیل را بپذیرید

منتظر نباشید اتفاقی رخ دهد تا حالتان خوب شود. این اتفاق را شما باید رقم بزنید. هرچه سریع تر هم باید این کار را بکنید. پس، در گام نخست، بپذیرید که مسئولیت تبدیل کردن یک روز بد به یک روز عالی با شماست.

به گذشته فکر نکنید

منظورم از گذشته تا همین چند لحظه پیش است. اصلاً لازم نیست به علل، عوامل و انسانهایی فکر کنید که حالتان را بد کرده اند. اگر به گذشته فکر کنید، امکان ندارد حالتان خوب شود.

محیط درست را برای حضور انتخاب کنید

نقش محیط در خوب شدن حالتان بسیار بسیار پررنگ است. برخیزید، از جایی که هستید خارج شوید و به یکی از محیطهایی بروید که همیشه آنجا حالتان خوب است.

به یک دوست زنگ بزنید

این کار را اغلب ما برای تغییر در حالمان انجام می دهیم. با این تفاوت که تماس می گیریم و می گوییم که حالمان بد است. این کار را نکنید. فقط تماس بگیرید. قول و قرار تنظیم کنید، از سپری کردن زمان کنار آن دوست لذت ببرید، اما هرگز صحبت از بدی حالتان به میان نیاورید

یک کار مفید انجام دهید

یکی از بهرین روش ها برای تبدیل یک روز بد به یک روز عالی، انجام یک کار مفید و کاستن از کارهای عقب افتاده است. اراده کنید، آستین بالا بزنید، دست به کار شوید، قطعاً به این شیوه روزتان عالی خواد شد.

ذهنتان را کنترل کنید

نوشخوار فکری، درد مشترک تمام انسانهاست. هرگز شما را به دوری از نوشخوار فکری دعوت نمی کنم. فقط کافی است کنترل هرآنچه در حال فکر کردن بدان هستید، در دست خودتان باشد. به زیبایی، به پیروزی، به رخدادها خوب گذشته و به پیروزی های آینده فکر کنید.

یک دوش آب گرم بگیرید

در پایان روز، یک دوش آب گرم می تواند پایانی خوب برای یک روز نه چندان خوب باشد. اجازه دهید جسمتان هم به مانند روحتان آرام شود.

فردا را بهتر از امروز بسازید

قرار نیست یک روز نه چندان خوب، سایه خود را بر سر فردا و فرداها نیز بگستراند.پس، انتخاب کنید فردا را بهتر بسازید. به آنچه رخ داده و به روزی که سپری شده، فکر نکنید. فقط به هدفهایتان فکر کنید و پیش بروید.

پاسخی بگذارید