کارهایی که رهبران قدرتمند انجام می دهند اما مدیران ضعیف خیر

برای تبدیل شدن به یک رهبر قدرتمند باید کارهایی انجام داد که انسان های عادی نمی خواهند یا نمی توانند آن را انجام دهند. نتایج انجام دادن یا ندادن این کارها نیز در خروجی سازمان بسیار مشهود است. سازمانی که از حضور رهبران قدرتمند بهره می برد، همواره در قله موفقیت است، یا حداقل در فکر آن و تلاش برای به دست آوردن آن. در سازمانی که رهبران قدرتمند مدیریت آن را بر عهده دارند، تمام استعداد ها شکوفا می شوند و همه اعضای تیم از این امر منتفع می گردند. اما همه این ها منوط به این است که یک رهبر قدرتمند در راس تیم حضور داشته باشد. رهبری که قادر به انجام دادن اموری است (که در ادامه خواهید دید)، که انسان های عادی یا مدیران معمولی، از انجام آن ها عاجز می باشند.

رهبرانِ قدرتمند زاده نمی شوند، ساخته می شوند

 

ـ رهبران قدرتمند افکار و ذهن خود را کنترل می کنند

کارمندان ترس، نگرانی، اضطراب، بی هدف بودن و … را بسیار زودتر و ساده تر از آنچه که فکرش را بکنید متوجه می شوند. ترس و بی هدف بودن برای یک مدیر یعنی مرگ! رهبران قدرتمند می دانند چگونه افکار خود را تحت سلطه خود داشته باشند، چگونه خلاقیت مغز خود را افزایش دهند و چگونه مسائل را تحلیل کنند. این امر از عهده انسان های عادی تا حد زیادی خارج است.

ـ رهبران قدرتمند با خود عهد بسته اند که عالی باشند

یک رهبر قدرتمند کسی است که بیس تفکر خود را بر روی بهترین بودن بنا کرده است. هیچگاه از تلاش دست نمی کشد و همواره در پی آموختن است. رهبران قدرتمند کسانی هستند که مدام می بینیم کتابی در دست دارند، یا در حال مشاوره گرفتن از مشاوری هستند و یا در پی شرکت در سمیناری که در خصوص کسب و کارشان ماه بعد برگزار خواهد شد. آنان خود را وقف آموختن می کنند و هر روز بیشتر می آموزند و بزرگتر و بزرگتر می گردند.

ـ رهبران قوی چالش ها را در آغوش می کشند

رهبران قوی برخلاف رییسان ضعیف، از چالش ها نمی هراسند، و حتی به استقبال چالش ها می روند. ممکن است در تعدادی از این چالش ها موفق هم نشوند و ضرر کنند، اما مهم ترین چیز همین روحیه چالش طلبی و در آغوش کشیدن چالش هاست که یک مدیر را تبدیل به رهبری قوی می کند. در صورتی که می دانیم یک رییس هیچگاه نمی تواند این ریسک را به جان بخرد. نکته جالب تر این است که یک سازمان به شدت از رهبر یا رییس خود تاثیر می پذیرد. بنابراین سازمانی که برخوردار است از یک رهبری قدرتمند، قدرت ریسک و پذیرش چالش های بسیار بالایی دارد.

ـ این رهبران به طور موثری ارتباط برقرار می کنند

گاهی اوقات پیش می آید که به هر دلیل کارکنان سازمان انگیزه خود را از دست داده اند. در چنین مواقع حساس و پر خطری است که یک رییس دست به اخراج و ایجاد ترس در بین کارکنان می کند اما یک رهبر قدرتمند با ایجاد ارتباط موثر و قوی، مجددا هر کارمند را به دوران اوج خود می برد. یک مدیر بی نظیر و یک رهبر قوی به خوبی می داند که چگونه می تواند با ارتباطات نزدیک کلامی یا غیرکلامی مانند نگاه کردن، زبان بدن و … و همچنین توجه به بار معنایی کلمات، تیم را همیشه انگیزه مند و سرحال نگاه دارد.

ـ رهبران قدرتمند فاصله ای بیشتر از نوک بینی خود را می بینند

شما یک رهبر موفق و قدرتمند را هم پیدا نمی کنید که کوته بین و کوته فکر باشد. ویژگی بارز تمام رهبران بزرگ همین دور اندیشی آنان است. چیزی که ممکن است از عهده یک مدیر معمولی برنیاید.

 

چگونه به یک رهبر خوب تبدیل شویم؟

http://aydinnamdar.com/wp-content/uploads/2017/08/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%9F.jpg

پاسخی بگذارید