یک مدیر خوب باشید تا یک کارمند خوب را حفظ کنید

پیشتر شنیده اید که می گویند:

کارمندان کمپانی را ترک نمی کنند! کارمندان مدیران را ترک می کنند.

یک مدیر خوب و موفق می داند که بدون داشتن کارمندان خوب ، نمی تواند اهداف مشخص سازمان را محقق شده ببیند. طبعا یک دست صدا ندارد و برای اینکه در یک کسب و کار توفیقاتی کسب شود، نیاز است که یک کار تیمی و جمعی صورت گیرد. یک مدیر خوب و موفق می داند که چه زمانی بایستی چه رفتاری با کارکنان خود داشته باشد. آگاه است که راز موفقیت کسب و کار در اعتماد به کارمندان و گرفتن بیشترین بازده از آنان است. باید به یک کارمند خوب فرصت داد تا او خود را نشان بدهد و بگوید که چه در چنته دارد.

در این یادداشت در ساده ترین عبارت ممکن می گوییم:” مدیر خوب ” هر کسی که کوچکترین تجربه ای در مدیریت داشته باشد، می داند که به عمل کار برآید ؛ به سخن دانی نیست! تبدیل شدن به یک مدیر خوب موضوعیست که شاید سال ها تجربه و علم را طلب کند. مدیریت پر است از مسائل ریز و درشتی که هر کدام از آن ها می تواند در صورت عدم رعایت ، ضربات مهلکی بر پیکره کسب و کار و سازمان وارد کند. مدیری که هفته ای یک روز به شنیدن سخنان کارکنان خود اهتمامی ندارد و از درد دل های آنان در محیطی که کار می کنند بی اطلاع است، چگونه می تواند ادعا کند که مدیر خوبیست و به همین دلیل کارمند خوب را می تواند حفظ کند؟ مدیری که به هزار دلیل موجه و غیر موجه هر ماه حقوق کارکنان خود را دیر پرداخت می کند، چگونه می تواند  انتظار داشته باشد که کارکنانش او را ترک نکرده و به سمت رقبا نروند؟ از این دست نمونه ها بسیار وافر موجود است. مدیر محترم ، در پی سخنان گفته شده ، این نکته حیاتی را نیز برای توفیق خود و کسب و کار در نظر بگیرید : کارمند خوبِ اخراجی یا مستعفی از شما و سازمانتان ، جذب سازمان های رقیب شده و علاوه بر تضعیف شما ، رقبایتان را قدرتمند می کند. پس حجت بر همگان تمام است. برای پیشگیری از باخت ۰-۲ در این بازی، مدیر خوبی باشید تا بتوانید کارمندان خوب را حفظ کنید.

پاسخی بگذارید