۹ رفتار که افراد موفق قبل از موفقیت نیز می دانستند

از اینکه تمام وقت خود را در محل کار سپری کنی، دیر یا زود پشیمان خواهی شد. افراد موفق چند بعدی هستند.

هیچ گاه شادی خود را به تعویق نینداز

احساسات خود را بیان کن، هیچگاه افراط رخ نخواهد داد

وقتی فرزندانتان رشد کرده و بزرگ شدند، نمی توانید زمان زیادی با آنها صرف کنید

دوستی ها برای دوام و حیات خلق می شوند، نه برای نابودی و از بین رفتن

موفقیت بدون تلاش، خواه نا خواه به شکست می انجامد

به خاطر داشته باش، همواره شادی مهم ترین و کلیدی ترین نکته است

برای آینده برنامه بریز، ولی مطمئن باش که در لحظه زندگی می کنی

امیدوار باش که زودتر شروع کنی تا زودتر تجربیات جدید بیاندوزی و از زندگی لذت ببری

پاسخی بگذارید