۴ راز موفقیت انسان های بزرگ

همه ما به قدری خوش شانس هستیم که بتوانیم یک میلیونر و یا میلیاردر شویم. چرا که شمایی که این یادداشت را می خوانید، به دنیا آمده و در این دنیا حضور دارید. اعتقاد ما بر این است هرکسی که در این جهان وجود و حضور دارد، می تواند یک میلیونر شود. استعداد یک میلیونر یا میلیاردر شدن در همه وجود دارد. اما همه نمی توانند راه طولانی و سخت این موفقیت ها را طی کنند و “انتخاب می کنند” که یک انسان معمولی تر باشند. راز موفقیت انسان های بزرگ در همین مسیر نهفته است. فکر می کنید راز موفقیت انسان های بزرگ چیست؟ آیا آن ها از کره ای دیگر آمده اند و قرار است دانسته های خود را به سیاره خود ببرند؟! ما چنین فکر نمی کنیم!

راز اول: انسان های موفق و بزرگ صرفا برای پول کار نمی کنند !

می دانم! عجیب است. همه انسان ها برای پول کار می کنند. حتی اگر ما برای پدر یا برادرمان هم کار کنیم، باز هم بایستی بابت این کار پول دریافت کنیم. اما نکته عجیب این است که انسان های موفق گاهی اوقات برای کارهایی که می کنند پولی دریافت نمی کنند. یا بهتر است بگوییم بدون پول هم کار می کنند! فکر می کنید دلیل این موضوع چیست؟ شما وقتی می خواهید از یک چاله نسبتا عریض و عمیق بپرید چه می کنید؟ بله! ابتدا چند قدم به سمت عقب بر می دارید و سپس با سرعت بیشتری می دوید تا بتوانید با اطمینان بپرید. یک راز موفقیت انسان های بزرگ همین است. آن ها گاهی چند قدم به عقب بر می دارند تا بتوانند بلند تر بپرند. سیاست یک قدم به عقب  ـ دو قدم به جلو ، یک سیاست بسیار رایج در بین انسان های موفق و بزرگ است. راز گاهی رایگان کار کردن انسان های بزرگ نیز همین است. فرصت هایی که ممکن است از این رایگان کار کردن به دست بیاورند، خیلی باارزش تر از پولی است که در برابر این کار ممکن بود دریافت کنند.

راز دوم: ترجیح می دهند ماهیگیری بیاموزند تا اینکه ماهی داشته باشند!

حس زود قانع شدن و ندیدن یک متر بیشتر از آنچه در آن هستیم، به هیچ وجه از ما یک انسان موفق نخواهد ساخت. آینده نگر باشید. یک فرد آینده نگر اگر دوست ماهیگیری داشته باشد، به جای گرفتن روزانه یک ماهی از او، فن ماهیگیری را از او می آموزد!

راز سوم: بسیار سخت تر از آنچه که فکر می کنید کار می کنند

تعداد بسیار کمی در این جهان وجود دارند که حاضرند برای رسیدن به اهداف و رویاهای خود، همه چیزشان را فدا کنند. هر چیزی قیمتی دارد و موفقیت نیز بهای خود را. نمی شود به یکباره و در یک شب موفق شد. بهای آن را باید پرداخت. می توان گفت راز موفقیت انسان های بزرگ این است که خود را فدای  کار خود می کنند و بهای آن را اینگونه می پردازند.

راز چهارم: شکست را لازمه پیروزی می دانند

زندگینامه افراد موفق را بخوانید. تقریبا تعداد مواردی را که بدون هیچ شکستی به موفقیت دست یافته اند ، صفر است! اگر پس از هر شکستی زمین خورده و نتوانیم بلند شویم، حداقل طبق قضاوت تاریخ ، هیچگاه نخواهیم توانست که انسان بزرگ و سوپر موفقی شویم. همچون بچه ای که راه رفتن را رفته رفته، قدم به قدم و با زمین خوردن های فراوان می آموزد، انسان های موفق نیز راه موفقیت را اندک اندک و با تجارب تلخ و شیرین بسیار می آموزند.

پاسخی بگذارید