۷ مهارت کلامی که شما را جذاب و دوست داشتنی جلوه می دهد

جذابیت یک فرد، خصوصا یک مدیر و رهبر، در موفقیت خود و سازمان تاثیر غیرقابل باور و ژرفی دارد. برای مثال احتمال دارد، یک مدیر به واسطه جذابیت، بتوانید قراردادهایی را به امضا برساند، یا کارمندانی را استخدام کند، که یک مدیر با درجه پایین تر جذابیت این توانایی را نداشته باشد. اما در این فرصت، می خواهیم در ارتباط با جذابیت ناشی از مهارت کلامی با شما مخاطبین عزیز به گفتگو بنشینیم. مهارت هایی که به سادگی، و با تمریناتی بسیار ساده، به عادت در شما تبدیل شده، و جذابیت شما را در میان دوستان، کارمندان، همکاران و دیگر انسان ها بیشتر می نماید.

ـ زبان خود را گاز بگیرید!

هیچ انسانی دوست ندارد کلامش در میانه مسیر قطع شده، و نصفه باقی بماند. اما ممکن است شما از روی هیجان و یا هر دلیل دیگری، خود آگاه یا ناخود آگاه، میانه کلام دیگری ورود کنید. در این حین سه ثانیه زبان خود را گاز بگیرید! و به خود بگویید که تا صحبت طرف مقابل تمام نشده، اجازه ورود ندارید. از اتمام سخن مطمئن شده، سپس شروع کنید. این رفتار موجب می شود دیگران نیز وسط حرف شما، اصطلاحا نپرند!

ـ اجازه دهید دیگران بیشتر از شما صحبت کنند

توپ را در میدان طرف مقابل خود قرار دهید، و  با تکنیک هایی او را به صحبت کردن بیشتر دعوت کنید. مهارت کلامی پرسیدن سوال های جذاب، مهارت کلامی سکوت کردن و … تک به تک می توانند تکنیک هایی در این خصوص باشند. معمولا افراد درونگرا، افرادی هستند که نمی توانند به راحتی لب به سخن بگشایند. مهارت کلامی مذکور، به شما کمک خواهد کرد تا با چنین افرادی ارتباط موثرتری برقرار کنید.

ـ سوالات مناسب بپرسید

این مهارت کلامی ، به درد بسیاری از مدیران موفق و مدیران بی نظیر خواهد خورد. مکانیزم این مهارت کلامی نیز به این صورت است که ابتدا باید علایق طرف مقابل خود را کشف کنید، و سپس در ارتباط با این علایق از او سوال کنید. پیشنهاد می شود سوالاتی بپرسید که جواب شان بله/خیر نباشد. سوالاتی را مطرح کنید که برای پاسخ دادن نیاز به توضیح داشته باشد.

ـ قیود را کم کنید

در هر صحبتی ممکن است نظرات مخالف و موافقی وجود داشته باشد. نکته این است که شما در هر صحبتی به دنبال برنده شدن نیستید. پس لزومی هم ندارد که حتما به مخالفت با نظر دیگران بپردازید. این مهارت کلامی به هیچ وجه به معنای دروغ گفتن یا دو رویی نیست. بلکه تنها کاری که می کنید، این است که وارد بحث نمی شوید.

ـ از دیگران بدگویی نکنید

بدگویی از دیگران تحت هیچ شرایطی، شما را نزد شنونده عزیز نخواهد کرد. بلکه یقین داشته باشید، نتیجه عکس خواهد داشت. پس بی هیچ اما و اگری، با خود عهد ببندیم از همین لحظه این کار را ترک کنیم.

ـ چاپلوسی نقطه مقابل ستایش صادقانه است!

همه از قُبح موضوع چاپلوسی مطلع هستیم و به هیچ وجه این کار را به کسی توصیه نمی کنیم. اما ستایش صادقانه نقطه مقابل چاپلوسی است. قطعا کسی که روبروی شما نشسته است، خالی از نکات مثبت نیست. بر این نکات زوم کنید، و خیلی صادقانه و بی آلایش از همین نکات ستایش کنید. این موضوع محبوبیت و جذابیت عجیبی در شما ایجاد می کند. اما فاصله این جذابیت با چاپلوسی و سقوط به دره تنفر، تنها یک تار مو است. پس مهارت کلامی ستایش صادقانه تاثیر گذار، اما بسیار خطرناک است.

ـ مهم است که بلد باشید یک مکالمه را چگونه به پایان ببرید

شروع صحبت خیلی آسان تر از خاتمه دادن به آن است. دست پاچه نشوید، کلام خود را گم نکنید. با اعتماد به نفس صحبت را به پایان ببرید. به عنوان مثال تکنیکی که پیشنهاد می شود این است که با یک جمله قصار یا یک بیت شعر مرتبط با موضوع صحبت تان، می توانید یک پایان عالی رقم بزنید.

پاسخی بگذارید