چرا چنین کارگاهی تعریف کردم؟

طبق آمار دقیق، ۶۴% شرکت کنندگان در کارگاه های ما، بیش از یک بار در کارگاه ها حاضر شده اند و بیش از ۹۵% شرکت کنندگان در کارگاه، از محصولات آموزشی ما خرید کرده اند. این آمار دوست داشتنی نشان دهنده این است که مجموعه آیدین نامدار در بازگرداندن مشتریانش، موفق عمل کرده است.
من این کارگاه را تعریف کردم تا شما مدیر ارجمند هم با تکنیک های ما در مسیر مشتری مداری آشنا شوید.

این کارگاه به درد چه کسانی می خورد؟

اگر می فروشید، پس مشتری دارید و اگر این امکان برایتان فراهم است که بیش از یک بار به یک مشتری واحد بفروشید، حتما و حتما محتوای آموزشی ناب این کارگاه برای شما کارآمد خواهد بود. این کارگاه برای کسانی تعریف و اجرا می شود که می خواهند با کمترین سرمایه برای بازاریابی، به نتایج عالی دست یابند.

سرفصلهای کارگاه

– انتظارات مشتریان در دنیای مدرن
– فروختن بیش از آنچه مشتری خریده است
– ایجاد حس خوب در مشتری
– راهکارهای برقراری ارتباط موثر با مشتری
– چگونه مشتریان را شگفت زده کنیم
– اجتناب از رفتارهای تکراری در حوزه مشتری مداری
– مفهوم مارکوم در دنیای تجارت مدرن
– تبدیل مشتری به مشتری وفادار
– تبدیل مشتری به بازاریاب
– تکنیک تثبیت برند در ذهن مشتری