فرم نظر سنجی کورسهای سازمانی (نسخه‌ی مدیریت سازمان)

  • مدیر گرامی.
    از اینکه افتخار داشتیم دوشادوش شما، گامی در مسیر اعتلای آموزشی مجموعه تحت امرتان برداریم، صمیمانه خوشحالیم. امید آن داریم خدمات آموزشی دریافتی، رضایت کامل شما را جلب کرده باشد. با هدف کسب اطلاع از نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما مدیر محترم و نیز ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی، تقاضاداریم در یک فرصت مقتضی؛ این فرم را تکمیل نمایید.
    پیشاپیش از اینکه وقت ارزشمندتان صرف آموختن و بهبود ما می شود، صمیمانه ممنونیم.
  • لطفاً به هرکدام از موارد، بسته به میزان رضایتتان، عددی بین 1 تا 5 ثبت نمایید. 1 کمترین و 5 بیشترین میزان رضایتمندی شما را نشان می دهد.
  • لطفاً هرگونه نظر، انتقاد و پیشنهاد خود در خصوص بهبود شرایط آموزشی در کورسهای سازمانی را با ما به اشتراک بگذارید.
  • آیا تمایل دارید باز هم از برنامه های آموزشی ما استفاده کنید؟ اگر پاسخ مثبت است، لطفاً دوره آموزش مورد نظرتان را در کادر زیر بنویسید.
  • بار دیگر از حسن انتخابتان صمیمانه ممنونیم. به امید دوستی و همکاری های مانا