قوانین ثبت نام و استفاده از برنامه آموزش‌های حضوری

از اینکه تمایل دارید در کارگاه‌های آیدین نامدار شرکت کنید، خوشحالیم. لطفاً پیش از نهایی سازی ثبت نام، قوانین ثبت نام را مطالعه فرمایید.

 

۱ـ ضروری است شرکت کنندگان محترم پیش از حضور در کارگاه، ثبت نام خود را نهایی کنند. بدیهی است صرف اعلام حضور و انجام هماهنگی شفاهی با مسئول آموزش‌های حضوری نمی تواند مجوز حضور در کارگاه به شمار آید.

۲ـ برای ثبت نام در کارگاه، سه مسیر پیشنهاد می شود. گزینش هرکدام از این مسیرها به صلاحدید متقاضیان محترم صورت خواهد پذیریفت. مسیر اول، ثبت نام از طریق وب سایت، مسیر دوم ثبت از طریق هماهنگی تلفنی و واریز کارت به کارت و مسیر سوم از طریق خرید و استفاده از ws می باشد.

۳ـ ده عنوان کارگاه تعریف شده و آماده ثبت نام می باشند. عناوین این ده کارگاه را می توانید به شرح زیر بررسی نمایید.

۴ـ برای هیچ کدام از عنوانین ارائه شده، زمان دقیق برگزاری مشخص نگردیده است. زمان دقیق، بعد از تکمیل ظرفیت اعلام خواهد شد اما تمام کارگاه ها آماده ثبت نام شما هستند.

۵ـ نهایی سازی حضور در کارگاه هایی که هنوز زمان دقیق برگزاری آنها مشخص نشده است، “ثبت نام زودهنگام” بوده و مشمول ۱۰۰ هزار تومان تخفیف خواهد بود.

۶ـ با شرکت کنندگانی که در گروه های ۳ الی ۶ نفر و ۶ الی ۱۰ نفر قصد حضور در کارگاه داشته باشند، مطابق قوانین ws برخورد خواهد شد.

۷ـ ثبت نام در کارگاه، فاقد اعتبار برای خریدهای بعدی می باشد.

۸ـ بعد از نهایی سازی و اعلام زمان دقیق برگزاری کارگاه، هرکدام از ثبت نام کنندگان می توانند آمادگی خود را جهت حضور در کارگاه اعلام کنند. در صورت عدم امکان حضور در کارگاه در زمان اعلام شده، ثبت نام کنندگان می توانند منتظر دور بعدی همان کارگاه بمانند.

۹ـ هر شرکت کننده ای که ثبت نام خود را در یک کارگاه مشخص نهایی کرده است. می تواند از آن کارگاه اعلام انصراف نموده و نام خود را در لیست کارگاهی دیگر ثبت کند. این امکان فقط تا مدت زمان یک هفته مانده به برگزاری کارگاه وجود خواهد داشت

۱۰ـ هر کدام از ثبت نام کنندگان که بنابه هردلیلی از حضور در کارگاه انصراف دهند، می توانند در خواست عودت وجه و یا شارژ مبلغ به حساب کاربری داشته باشند. این امکان فقط تا یک هفته مانده تا برگزاری کارگاه فراهم می باشد.

۱۱ـ بعد از شارژ مبلغ به حساب کاربری، امکان خرید محصول از روی وب سایت فراهم خواهد بود.