چرا باید در این کارگاه شرکت کنم؟

شما باید در این کارگاه شرکت کنید تا با مفاهیم نوین حوزه مدیریت سرمایه های انسانی آشنا شوید. در رویکرد آموزشی این کارگاه، پررنگ ترین نقش به رهبری داده شده است. آشنایی شما با تکنیک های رهبری و مدیریت رهبرانه، به شما کمک خواهد کرد تا در آرامش بیشتر بر نیروهای انسانی مدیریت کنید و از این منبع بزرگ و مهم در مسیر رسیدن به اهداف سازمان بهره بگیرید.

در این کارگاه چه مباحثی خواهم آموخت؟

آنچه شما در این کارگاه درک و دریافت خواهید کرد، در سرفصل‌های زیر به حضورتان ارائه خواهد شد:

۱ـ آشنایی با مفاهیم بنیادین مدیریت سرمایه های انسانی
۲ـ آشنایی با اصول استخدام و گزینش نیروهای خوب
۳ـ فراگیری تکنیک های انگیزه بخشی به کارمندان
۴ـ آشنایی با اصول نوین پاداش و تنبیه
۵ـ کسب اطلاعات کامل در حوزه اصول جبران خدمت یا پرداخت پول
۶ـ آشنایی با تکنیک های رهبری سازمان
۷ـ راهکارهای تبدیل یک کارمند به یک پیرو
۸ـ آشنایی با مفهوم دنیای کیفی و چگونگی ورود به دنیای کیفی کارمندان

 

 

بعد از گذراندن این کارگاه ، چه نتایجی کسب خواهم کرد؟

۱ـ با نقاط ضعف و قوت خود در حوزه مدیریت سرمایه های انسانی آشنا خواهید شد
۲ـ توانایی بیشتری برای مدیریت سرماه های انسانی خود خواهید یافت
۳ـ این قابلیت را خواهید یافت که بتوانید رفتارهای مختلف انسانهایی که با شما کار می کنند را تا حدودی تحلیل نموده و تصمیمات درست در مقابل آنها اتخاذ نمایید
۴ـ از یک مدیر به یک رهبر تبدیل خواهید شد و همین امر بسیاری از مشکلات شما در مواجهه با نیروهای انسانی را کاهش خواهد داد