چرا باید در این کارگاه شرکت کنم؟

چون یک مدیر هستید و یا اینکه در آینده نزدیک قرار است مدیر شوید و امکان ندارد که خطا نکنید. پس باید شناختی صحیح و اصولی از خطاهای احتمالی خودتان داشته باشید. باید بدانید که ممکن است در دام کدامین اشتباهات گرفتار شوید.

این شناخت به شما کمک می کند که:
ـ آسیب‌های هرکدام از خطاهای مدیریتی را به خوبی بشناسید
ـ تلاش کنید خطای مشابهی از شما سر نزند
ـ حتی اگر چنانچه چنین خطایی هم از شما رخ داد، خطای خود را تکرار نکنید. شما باید در این کارگاه شرکت کنید تا میزان خطاهای خود در مقام یک مدیر را کم کنید و یا از تکرار خطاهایتان جلوگیری نمایید.

در این کارگاه چه مباحثی خواهم آموخت؟

شما در این مطالب دسته بندی شده در حوزه خطاهای مدیران دریافت خواهید نمود. دسته های کلی که خطاها در آنها طبقه بندی شده اند، عبارتند از:

خطاهای ذهنی
خطاهای عملکردی
خطاهای سیستمی
خطاهای ارتباطی

مطمئن هستم که همین طبقه بندی تعدادی از خطاهای خودتان را به شما یادآوری کرد. شک نکنید در روز کارگاه تلنگرهای بسیاری به شما در این خصوص وارد خواهد شد.
همچنین ممکن است برخی رفتارها به عنوان مدیر در شما وجود دارد که به هیچ عنوان از خطا بودن آن آگاه نیستید. این خطاها کشنده تر هستند، چون شما هرگز به فکر از میان برداشتن آنها نخواهید بود.
مطالبی که در این کارگاه دریافت خواهید کرد، چراغی پرنور خواهد بود تا تاریکی خطاهای احتمالی شما را از میان بردارد.

بعد از گذراندن کارگاه خطاهای نابخشودنی در مدیریت ، چه نتایجی کسب خواهم کرد؟

بعد از این کارگاه شما به نتایج زیر دست پیدا خواهید کرد

۱ـ آرامش بیشتری در مقام مدیر تجربه خواهید کرد
۲ـ لذت بیشتری از زندگی کاری و زندگی غیر کاری خود خواهید برد
۳ـ روابطتان با کارکنانتان بهبود پیدا خواهد کرد
۴ـ به میزان قابل قبولی از آشفتگی‌های ذهنی شما به عنوان مدیر کاسته خواهدشد
۵ـ به یک طبقه بندی درست از خطاهای خود خواهید رسید
۶ـ با شیوه‌های اصولی جلوگیری از خطاها آشناخواهید شد
۷ـ شیوه‌های جبران خطاهای احتمالی را خواهید شناخت
۸ـ از بروز بحران‌های ناشی از خطاکاری جلوگیری خواهید کرد
۹ـ بر محبوبیت و مقبولیت شما در سازمان افزوده خواهد شد