چرا باید در این کارگاه شرکت کنم؟

شما باید در این کارگاه شرکت کنید تا بیاموزید چگونه گامهای اصولی در هر مذاکره را بردارید و چگونه سرنوشت تمام مزاکرات را به نفع خود به پایان برسانید. همچنین تکنیک های فن بیان را بیاموزید و بتوانید در هر جمعی، قاطعانه سخن بگویید و نظر دیگران را به سوی خود جلب نمایید.

در این کارگاه چه مباحثی خواهم آموخت؟

آنچه شما در این کارگاه درک و دریافت خواهید کرد، در سرفصل‌های زیر به حضورتان ارائه خواهد شد:

۱ـ آشنایی با انواع مذاکرات
۲ـ مراحل گوناگون مذاکرات تجاری
۳ـ آشنایی با نحوه مدیریت هرکدام از مراحل
۴ـ آشنایی با اصول برقراری ارتباط کیفی با مخاطب
۵ـ آشنایی با اصول کنترل عوامل موثر بر مذاکره
۶ـ آشنایی با تکنیک های بیان
۷ـ نحوه تاثیرگذاری بر دیگران از مسیر حرف زدن

 

 

 

بعد از گذراندن این کارگاه ، چه نتایجی کسب خواهم کرد؟

۱ـ به ضعفهای پیشین خود در مذاکره پی خواهید برد و از آنها جلوگیری خواهید کرد
۲ـ توانایی نگرش استراتژیک در خصوص هر مذاکره را خواهید یافت
۳ـ قدرت کنترل خود بر تمامی مذاکرات را افزایش خواهید داد
۴ـ توانایی صحبت کردن با شیوه تاثیرگذار را خواهید یافت