دسته : پادکست

چرا نمی توانید ادعای رهبری داشته باشید؟

بر خلاف مدیریت که به کاملاً عیان است، رهبر شدن روز و ساعت خاصی ندارد. از طرفی دیگر هر کس می تواند ادعا کند که مدیر است، اما ادعای رهبری کار چندان آسانی نیست. برای تبدیل شدن به یک رهبر خوب، باید افرادی فراتر از کارمند در دور و برتان باشند… این فایل صوتی را […]

نیمه دوم را آماری مدیریت کنید

مدیریت مبتنی بر آمار، یک روش بسیار هوشمندانه برای مدیریت زندگی شخصی و زندگی کاری است. در این شیوه، شما پارامترهای مهم زندگی خود را تعیین کرده و برای تک تک آن پارامترها، عدد و رقم ثبت می کنید. به عنوان مثال، میزان درآمد شما، میزان پولی که به صورت روزانه خرج می کنید، تعداد […]

نقش دوربین های مدار بسته در عملکرد کارکنان

اولین بار که دوربین های مدار بسته به بازار آمدند، بسیاری از مدیران چنین فکر کردند که کار مدریتیشان راحت تر شده است. اما این باور با حقیقت بسیار فاصله دارد. دوربین های مدار بسته، به آن اندازه که شما فکر می کنید برای کسب و کارتان مفید نیستند. چرایی این حقیقت را در این […]