آیا پارامترهای پیروزی بخش خود در زندگی و کسب و کار را می شناسید؟

پارامترهای پیروزی بخش یا عوامل موفقیت هر کسب و کار، پارامترهایی هستند که خود به تنهایی الزاما سودی را عاید شما نمی کنند، یا شما را به هدف نهایی نمی رسانند؛ اما شاهراه اصلی برای رسیدن به موفقیت، سود و … همین پارامترها هستند.

اغلب اوقات هر مدیر، یا هر صاحب کسب و کاری، با وجود علم، تجربه، دانش مدیریتی و … نمی تواند تشخیص دهد که دقیقا انجام چه کاری است که او را به موفقیت می رساند. همگی می دانیم که چیزی که موفقیت یا عدم موفقیت ما را خصوصا در کسب و کار نشان خواهد داد، تعداد ارقام حساب بانکی ما است. اما معمولا مدیران و صاحبان کسب و کار، به وضوح و روشنی نمی دانند که دقیقا انجام چه کاری است که آن ها را به این خواسته، یعنی تعداد رقم بیشتر حساب بانکی می رساند. اگر ما بدانیم کاهش یا افزایش چه پارامتری است که در نهایت منجر به افزایش یا کاهش سود می گردد، می توانیم با تمرکز بر روی آن و افزایش آن عامل، چگالی پارامترهای پیروزی بخش را در کسب و کار خود بیشتر کنیم و ببینیم که در فرجام این حرکات و فعالیت ها حساب بانکی مان نیز رو به افزایش است.

برای مثال در کسب و کار ما، که وظیفه تولید و انتشار فایل های آموزشی، انگیزشی رایگان و غیررایگان را برای شما مخاطبان عزیز برعهده داریم، اگر بخواهیم خیلی ساده لوحانه به قضیه نگاه کنیم باید بگوییم کافی است بیشتر بفروشیم. یعنی با چشمانی بسته، فقط گوش به صدای آلارم تراکنش های بانکی بسپاریم.  اما اگر بخواهیم اندکی هوشمندانه تر به موضوع نگاه کنیم و بیاندیشیم، پارامترهای دیگری نیز خودنمایی خواهند کرد. برای مثال در کسب و کار ما، اینطور به نظر می رسد که مهم ترین عامل از پارامترهای پیروزی بخش ، تعداد ساعاتی است که در طول روز به تولید و نشر محتوای صوتی و … می گذرانیم. پس می توانیم با افزایش این پارامتر، به هدف خود نیز برسیم و در کنار منشا اثر بودن، فروش بیشتری را نیز تجربه کنیم. پیشنهاد می کنیم به فایل صوتی رایگانی که در دسترس تان است گوش فرا دهید. قطعا کمک زیادی به شما خواهد کرد که پارامترهای پیروزی بخش کسب و کارتان را بیابید، روی آن ها تمرکز کنید و در نهایت به هدف خود برسید.

 

پاسخی بگذارید