آیا پول انگیزه می سازد؟

خیلی از انسانهای فکر می کنند چون پول ندارند از انگیزه کافی برای زیستن و نتیجه گرفتن بی بهره هستند. خیلی ها هم فکر می کنند زمانی که همه چیز رو براه هست و پول خوبی در حال وارد شدن به حسابشان است، اصولاً باید همیشه انگیزه کافی برای کار و تلاش و پول درآوردن داشته باشند. اما نکته اینجاست که مکانیزم ذهن ما در مسیر تلاش و تکاپو و کسب پول با مکانیزمی ذهنمان در مسیر ایجاد انگیزه، به کل با هم متفاوت است و این دو ارتباط پاینده ای با هم ندارند. زیگ زیگیلار، سخنران برجسته جهانی می گوید:

انگیزه گرفتن مانند حمام کردن است، همانطور که برای تمیز ماندن هر روز باید دوش بگیرید، برای انگیزه مند ماندن هم هر روز باید این انگیزه بخشی رو نو کنید.

در این فایل صوتی، گپ و گفتی در این خصوص زده ایم. در خصوص ماندن در حد نهایت انگیزه، یک محصول عالی بر روی سایت در دسترستان است که گوش کردن منظم به آن و انجام تمریناتش، می تواند برای مدتهای طولانی شما را در اوج انگیزه نگه دارد. این محصول را از دست ندهید.

پاسخی بگذارید