با مشتریان ناراضی چه کنیم؟

با مشتریان ناراضی چه کنیم؟

اگر این سوال به عنوان مدیر یک کسب و کار به ذهنتان خطور کرده است که با مشتریان ناراضی چه کنیم؟ ، شما مدیری هستید که مشتری مداری بخش بزرگی از ذهنتان را به خود درگیر کرده است. اگر درک کنیم که امکان ندارد همه مشتران ما از ما راضی باشند، آنگاه در صدد خواهیم بود یاد بگیریم با مشتریان ناراضی چه کنیم؟

پاسخی بگذارید