خطاب به نوجوانان میهنم

دوست داشته باشیم یا نه، زندگی ما در نوجوانی ساخته می شود. اگر بلد باشیم نوجوانی خود را چگونه به بهترین وجه سپری نماییم، باقی زندگی چندان دشوار نخواهد بود. نوجوانان کسانی هستند که آینده دنیا را تعیین خواهند کرد و خواهند ساخت. این فایل صوتی تقدیم نوجوانان عزیز این مرز و بوم می گردد.

پاسخی بگذارید