شانس و خوش شانسی

آیا به شانس اعتقاد دارید؟ اصلا خودتان را انسان خوش شانسی می شناسید؟ به نظر شما انسانهای خوش شانس چه فرقی با دیگران دارند؟ اگر جواب سوال آخر برایتان مهم است، حتما این فایل صوتی را تا آخر گوش کنید…   خیلی ها فرق بین شانس و معجزه را نمی دانند. آنها خود را خوش شانس نمی شناسند چون منتظر معجزه هستند. این درحالی است که قرار نیست معجزه ای رخ دهد. بلکه باید خود را از وضعیتی که هستیم وارهانیده و به یک انسان خوش شانس تبدیل کنیم! اما چگونه، جواب را در این فایل صوتی خواهید شنید…

پاسخی بگذارید