قیمت و تخفیف

قیمت گذاری، تخفیف و هرآنچه به بحث پول مربوط می شود، یکی از اساسی ترین موضوعات کسب و کار به شمار می آید. نکته حساس در این حوزه این است که هرچه تجربه بالاتر می رود، زوایا و خفایای تازه ای از این موضوع خود را نمایان می سازد.

پاسخی بگذارید