مرزی برای سخت کوشی روزانه

آیا هنوز فکر می کنید روزی ده ساعت کار روزانه برای موفق شدن کم هست؟! قواعد عوض شده است. مهم نیست چقدر کار می کنید، مهم این است که چگونه کار می کنید و چه نتایجی به دست می آورید…

پاسخی بگذارید