در باب چرایی اینکه “همیشه حق با مشتری نیست” پیش تر یادداشتی منتشر کرده بودم که از این لینک می توانید این یادداشت را مطالعه کنید. درست یک هفته بعد از انتشار این یادداشت، گفتگویی با رادیو اقتصاد در این باب انجام یافت که می توانید این گفتگو را در همین صفحه بشنوید.